#NLPWebinar – nagrania archiwalne

Tytułowy cykl webinarów jest poświęcony najbardziej żywotnym tematom, jakimi zajmuje się NLP i dziedziny pokrewne, a prowadzący, Benedykt Peczko, odpowiada przy tej okazji na pytania stawiane zarówno przez moderatorów, jak i uczestników tych wydarzeń. Choć omawiane zagadnienia przedstawiamy w sposób przystępny, to równocześnie obejmują one materiał poszerzony w stosunku do klasycznej literatury NLP, a nawet w porównaniu ze standardowymi programami szkoleń. Wynika to z dynamicznego rozwoju neuronauk, praktycznych metod wspierania rozwoju oraz zwiększającej się ilości publikacji i innych źródeł na ten temat. Istotną rolę odgrywają tu również nasze własne doświadczenie, odkrycia dokonywane „w działaniu”, inspiracje i wzajemna wymiana w ramach ogólnoświatowej społeczności NLP i NLPt (neurolingwistycznej psychoterapii). Dzięki temu webinary są z jednej strony dobrym wprowadzeniem do neurolingwistycznego programowania , a z drugiej – mogą z nich skorzystać również absolwenci szkoleń NLP, którzy zapoznają się z rozwiniętym w nowy sposób spojrzeniem na znane im już zagadnienia. Zapraszamy do zapoznania się z trzema archiwalnymi nagraniami, a w przyszłości będą dostępne kolejne:

#NLPWebinar #1 – “Od problemu do celu w minutę”

https://event.webinarjam.com/go/replay/245/o82pkcgnt22fx3b0

#NLPWebinar #2 – „Sztuka myślenia pytaniami”

https://event.webinarjam.com/go/replay/247/24lk3uprfn4frzuk

#NLPWebinar #3 „Jak świadomie rozwijać potencjał nieświadomości”

Sztuka myślenia pytaniami – bezpłatny webinar

Wiemy, w jak znaczący sposób mapa świata każdego człowieka jest kształtowana przez wzorce percepcji, świadome i nieświadome przekonania, metaprogramy umysłu i unikalne doświadczenia składające się na historię osobistą człowieka. Jest jednak jeszcze inny ważny czynnik, na który rzadziej zwraca się uwagę, a który posiada niedocenianą moc konstruowania naszej subiektywnej rzeczywistości. I nie tylko subiektywnej, skoro charakter indywidualnej mapy świata przekłada się na ludzkie działania, reakcje, decyzje, wybory i ogólnie – na sposób funkcjonowania. Tym czynnikiem jest sposób formułowania pytań, jakie automatycznie powtarzamy sobie na temat siebie samych, swojej sytuacji, relacji z innymi, swoich możliwości, ograniczeń i niezliczonych innych aspektów życia. Pytania, jakie sobie stawiamy, nadają określony kierunek naszej uwadze i myśleniu, któremu wyznaczają przy tym określone ramy odniesienia. Pomagają uwolnić się od problemów lub je tworzą. Prowadzą do rozwiązań lub na manowce. Są w nich ukryte różnorodne nieświadome założenia, które otwierają możliwości lub je blokują.

Już program kursu Praktyk NLP, nie mówiąc o szkoleniach jeszcze bardziej zaawansowanych, dostarcza wielu cennych informacji i metod dotyczących stawiania pytań właściwych, wspierających i prowadzących do osiągnięcia pożądanej zmiany. Metamodel językowy opisuje zestawy pytań poprawiających komunikację z innymi i ze sobą samym(-ą). Pytania dotyczące celu pomagają określić go w sposób optymalny i czynią osiągalnym. Model Miltona zawiera m.in. pytania, które aktywują wewnętrzne zasoby i inicjują procesy pozytywnych zmian na poziomie nieświadomego umysłu. Pytania odnoszące się do indywidualnego tworzenia zmysłowych reprezentacji świata w umyśle i innych procesów mentalnych pomagają odkrywać stosowane nieświadomie strategie neurologiczne, które motywują lub demotywują, wspierają kreatywność lub ją osłabiają, usprawniają podejmowanie decyzji lub je utrudniają, oraz wpływają na wiele innych aspektów naszego funkcjonowania. Dlatego znajomość wspomnianych narzędzi poznawanych podczas Praktyka jest nieoceniona w dowolnej sferze życia.

Tytułowy webinar dostarcza przystępnej i praktycznej wiedzy dotyczącej właściwego formułowania pytań, poszerzonej i wykraczającej poza standardowy program kursu. Dlatego jest adresowany zarówno do absolwentów szkoleń NLP, jak też do wszystkich innych zainteresowanych. Uczy szybkich metod identyfikowania własnego stylu zadawania pytań (sobie i innym) oraz wzbogacania go i rozwijania tak, aby jak najlepiej służył w pracy i w życiu osobistym. Warto z niego skorzystać. Data wydarzenia: 14.09.2022, godzina 18.00. Prowadzący: Benedykt Peczko i Jessica Molińska. Link do rejestracji: https://event.webinarjam.com/register/247/k379ocyq

Zapraszamy na darmowy webinar: „Od problemu do celu w minutę”

Motto do tytułowego webinaru brzmi:

Problem nie jest problemem, sposób myślenia o problemie jest problemem.

Co to znaczy i jakie są tego konsekwencje? Sposób w jaki definiujemy swój stan obecny oraz towarzyszące mu dylematy i wyzwania, czyni nasze dążenia możliwymi do zrealizowania, lub też nie. Zatem już samo odnalezienie właściwego opisu swojej sytuacji radykalnie ją zmienia, a pożądane zmiany czyni osiągalnymi.

Większość ludzi tak bardzo skupia się na problemach, że traci z oczu proste rozwiązania, które są pod ręką. Dopóki jest się zahipnotyzowanym przez nawykowy sposób, w jaki opisujemy swój problem, możliwe do osiągnięcia cele również pozostają niewidoczne. Tymczasem istnieją proste i sprawdzone metody wychodzenia ze wspomnianego stanu zniewalającego zahipnotyzowania problemem. Zapraszamy na nasz webinar, który w całości jest poświęcony tej tematyce i dostarcza narzędzi pomocnych do przechodzenia od problemu do rozwiązań. Rejestracja pod adresem: https://event.webinarjam.com/register/245/q1vlrbn7

Praktyk NLP – kurs wiosenny 2023

Historia szkoleń na poziomie Praktyka sięga korzeniami do początków samego NLP, a więc do ok. 1972 r., gdy Richard Bandler i John Grinder rozpoczęli prace nad rozpoznaniem wzorców komunikowania się z pacjentami stosowane przez Fredericka Perlsa (twórcy psychoterapii Gestalt), następnie Virginii Satir (pionierki terapii rodzin), a jeszcze później Miltona H. Ericksona (słynącego z „magicznej” skuteczności hipnoterapeuty). Jednak NLP jakim go znamy nie rozwinęłoby się, gdyby nie udział w tym procesie grupy utalentowanych studentów Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz, do której należeli m.in. Frank Pucelik, Robert Dilts, David Gordon, Leslie Cameron, Judith DeLoziere i inni. To dzięki pracom tej grupy, trwającym do 1976 r., zostały wypracowane i przetestowane w działaniu „klasyczne” narzędzia NLP.

W końcu lat 70 Bandler i Grinder zakończyli współpracę, a pozostali pionierzy NLP również poszli swoimi ścieżkami, kontynuując rozwój neurolingwistycznego programowania w obszarach własnych zainteresowań i specjalności. Programy szkoleń na poziomie Praktyka NLP w poszczególnych ośrodkach szkoleniowych różnią się szczegółami dotyczącymi tematyki, a nawet sposobu rozumienia niektórych pojęć i modeli, niemniej zawierają pewien podstawowy „kanon”, będący dorobkiem okresu pierwszego dziesięciolecia NLP. Z grubsza obejmuje on następujące działy tematyczne:

 • Odkrywanie sposobów tworzenia przez ludzi ich subiektywnej rzeczywistości
 • Efektywna komunikacja
 • Sztuka ustalania i realizacji celów
 • Strategie skutecznego myślenia i działania
 • Podstawy modelowania kompetencji
 • Zarządzanie wewnętrznymi stanami i zasobami
 • Aktywowanie nieświadomego potencjału człowieka

To właśnie te tematy stanowią główny trzon programu naszego Praktyka NLP, który od ponad 30 lat doskonalimy, wzbogacamy o wciąż nowe pomysły i doświadczenia oraz przystosowujemy do potrzeb zmieniającego się świata. Na zakończenie kursu uczestnicy zapoznają się z całościowym systemem zastosowania poznanych narzędzi zarówno w celach diagnozy dowolnego problemu, doboru odpowiednich metod jego rozwiązania i osiągnięcia pozytywnej zmiany.

Zapraszamy na wiosenną edycję Praktyka NLP, o której więcej informacji znajduje się na stronie:

PRAKTYK NLP

„NLP w pigułce” – na dobry początek roku

Od początków NLP, które sięgają połowy lat 70 ubiegłego stulecia, wiele modeli i metod neurolingwistycznego programowania przeniknęło do zróżnicowanych dziedzin wiedzy i ludzkich aktywności. Można je łatwo rozpoznać szczególnie w dyscyplinach stosowanych, jak komunikacja międzyludzka, psychoterapia, coaching, zarządzanie i inne aspekty biznesu, edukacja, samorozwój itd. Niezależenie od licznych nieporozumień dotyczących NLP, miliony osób na całym świecie ukończyło szkolenia certyfikacyjne w jego zakresie i stosuje poznane metody w życiu osobistym i zawodowym.

O ile jednak osoby takie mogą następnie z powodzeniem czerpać dalsze inspiracje z literatury NLP, to ci, którzy zaczynają od książek poświęconych tej tematyce napotykają na nie lada wyzwania. Dzieje się tak dlatego, że neurolingwistyczne programowanie ma charakter przede wszystkim praktyczny, opiera się na doświadczaniu, eksperymentowaniu i uczeniu się poprzez działanie. Dlatego publikacje na jego temat w większym czy mniejszym stopniu odwołują się do takich właśnie doświadczeń referencyjnych, jak je określa Robert Dilts. Czyli takich, które stanowią choćby podstawowy, ale poznany w działaniu system odniesienia dla opisywanych w książkach zjawisk, pojęć i mechanizmów. Bez możliwości odniesienia do swoich wcześniejszych doświadczeń związanych z podstawowym treningiem NLP, lektury poświęconych mu książek mogą podsycać zainteresowanie nim, ale także frustrować. Bowiem podobnie jak studiowanie kolejnych opisów pływania bez wejścia w końcu do wody, tak i w tym przypadku NLP bez zanurzenia się w doświadczeniu pozostałoby tylko kwestią dyskusji teoretycznych.

Program jednodniowego warsztatu „NLP w pigułce” powstał właśnie po to, by w formie maksymalnie zwięzłej oprócz niezbędnego wprowadzenia dostarczyć uczestnikom takiego właśnie doświadczeniowego zaplecza. Składają się na niego wybrane techniki NLP, stanowiące próbkę i pokazujące przekrojowo szersze spektrum praktycznej wiedzy wypracowanej przez ten system, oraz arsenału jego metod. Warsztat to także okazja, aby zobaczyć w jaki sposób doświadczeni adepci NLP stosują w działaniu jego narzędzia, a także aby z pierwszej ręki uzyskać wszelkie możliwe odpowiedzi i wyjaśnienia. Kolejna edycja tego warsztatu już we styczniu 2023. Polecamy zapoznanie się z jego opisem na naszej stronie:

NLP W PIGUŁCE

Wielkanoc 2022 – życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy wszystkim najlepsze życzenia, w tym zdrowia, odporności fizycznej i psychicznej, głębi spokoju oraz pozostawania w harmonii i równowadze, niezależnie od zmiennych czynników zewnętrznych.

I wszystkim dedykujemy przy tej okazji fragment wiersza Marii Konopnickiej, ze zbiorku „Głosy ciszy”. To poezja filozoficzna i mistyczna Konopnickiej, najczęściej pomijana przez programy szkolne:

Tej chwili szukaj, która cię uczyni

Siewcą – wpośród pustyni,

Wolnym – wpośród niewoli,

Śmiejącym się – gdy boli,

Cichym – wpośród zawiei,

W klęsce – pełnym nadziei,

Królem – wpośród ruiny,

A świętym – wpośród winy,

Anioł twój staje wtedy w płomienisku zorzy

Nieskończoności.

Szala się bóstwem w tobie na mgnienie przechyla

I cudem

Duch twój, przez mgnienie owo, nie jest twój lecz boży.

A ta jest chwila

Współpracy twojej z nieśmiertelnym trudem

Ducha, co tworzy

Światło wieczności.

NLP w pigułce – nowa edycja

Ten jednodniowy warsztat zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem. Z kilku powodów:

 • Możliwość doświadczenia NLP w działaniu zanim zdecydujesz się na dłuższe szkolenia
 • Poznanie kilku prostych metod, które można praktycznie stosować od razu
 • Okazja do bezpośredniego spotkania naszych trenerów i doświadczenie naszego stylu przekazu wiedzy
 • Możliwość zadawania wszelkich nurtujących pytań dotyczących NLP i uzyskania odpowiedzi na nie
 • Zrozumienie na tej podstawie czym faktycznie jest NLP i jak możesz z niego skorzystać, a czym nie jest
 • Krótki i mało obciążający organizacyjnie czas trwania warsztatu
 • Niski koszt

Dzięki temu warsztatowi wreszcie można rozwiać mity i nieporozumienia, jakie krążą na jego temat w sieci, wśród znajomych, czasem nawet w książkach, i które są niestety często powielane nie tylko przez laików. Choć praktycznie stosujemy i nadal zgłębiamy tę dziedzinę od wielu lat, jesteśmy bezlitośni w stosunku do NLP. Obnażamy jego zafałszowane obrazy tworzone zarówno przez sceptyków, ale również przez bezkrytycznych entuzjastów. Nie obiecujemy gruszek na wierzbie. Uczymy tego, co zostało sprawdzone przez czołowych twórców i praktyków tego systemu na całym świecie, oraz co sami przetestowaliśmy w praktyce. Pełnowartościową próbkę tych narzędzi udostępniamy właśnie podczas warsztatu „NLP w pigułce”.

Więcej informacji o warsztacie i jego najnowszej edycji znajduje się tutaj: https://econlp.eu/kursy-nlp/nlp-w-pigulce/

61 EDYCJA KURSU PRAKTYKA NLP – AKTUALIZACJA

Poprzednią informację o tym szkoleniu umieściliśmy krótko przed atakiem Rosji na Ukrainę i nie spodziewaliśmy się, że sytuacja w kraju i w całym regionie zmieni się tak szybko i tak radykalnie. Przekłada się ona również na kwestie organizacyjne związane z naszym kursem. Wiele osób, w tym kandydatów na Praktyka zostało wolontariuszami niosącymi pomoc uchodźcom lub zaangażowało się na ich rzecz w inny sposób. Z tego powodu zdecydowaliśmy się przesunąć datę rozpoczęcia planowanego szkolenia. Nowe terminy jego poszczególnych modułów znajdują się pod linkiem podanym na końcu tej informacji.

Równocześnie przypominamy, że 61 edycja Praktyka NLP jest pierwszą organizowaną w kooperacji Polskiego Instytutu NLP i ecoCoach Sp. z o. o. Łącząc nasze możliwości, umiejętności i doświadczenie, zapewniamy uczestnikom jeszcze szersze spektrum praktycznej wiedzy NLP przydatnej, a często wręcz niezbędnej w zróżnicowanych obszarach funkcjonowania osobistego i zawodowego.

W obliczu burzliwych i gwałtownie dokonujących się obecnie zmian, dotykających wszystkich sfer ludzkiego życia, NLP staje się jeszcze bardziej wartościowym niezbędnikiem na trudne czasy. W 2005 roku jeden z czołowych teoretyków rozwoju ludzkiej świadomości, Ken Wilber, napisał:

W postmodernistycznym świecie, pozbawionym znaczenia i wartości, dryfującym po oceanie ironii i zobojętnienia, potrzebujemy narzędzi i technik szybkiej zmiany. Potrzebujemy ogłosić, jak pilna jest konieczność odpowiedniego przystosowania i  transformacji. (…) Metody NLP mogą skutecznie pomóc w koniecznych przemianach, jakie się przed nami odsłaniają.[i]

Dzisiaj ta wypowiedź staje się jeszcze bardziej wymowna. Więcej informacji o 61 edycji kursu Praktyka NLP oraz o możliwościach dołączenia do niego znajduje się pod adresem:

https://econlp.eu/kursy-nlp/praktyk-nlp/

[i] McNab P. (2005). Toward an Itegral Vision. Victoria (Canada): Trafford Publishing. Z przedmowy Kena Wilbera, s. 3

 

NLP w pomocy ofiarom wojny – nowy wpis na blogu

Wobec wyzwań, z jakimi mierzą się osoby udzielające pomocy uchodźcom, NLP to bogate źródło sprawdzonego know how zarówno dla profesjonalistów, jak też wolontariuszy. Budowanie dobrego kontaktu, efektywne porozumiewanie się, poznawanie i rozumienie mapy świata innych ludzi, pozytywne interwencje psychologiczne – to nieocenione, uniwersalne narzędzia pomocne zarówno w procesie udzielania wsparcia innym, ale także samym sobie. Pierwsza część tekstu, który poświęciliśmy temu tematowi skupia się właśnie na tym, jak zadbać o własny stan wewnętrzny by poradzić sobie z obciążeniami emocjonalnymi oraz  wtórną traumą, na którą narażeni są wszyscy będący choćby pośrednimi świadkami ludzkich nieszczęść i cierpienia, i to takich rozmiarów, jakie są następstwem wojny. Cały tekst tutaj:

NLP w pomocy ofiarom wojny – część 1

Terapia osób po przeżytej traumie – bezpłatne szkolenie dla specjalistów z Ukrainy

Poniżej podajemy opis tytułowego szkolenia, który dostarczył nam Przemek Turkowski, Certyfikowany Trener NLP, Certyfikowany Psychoterapeuta NLPt i członek Komisji ds. Badań Naukowych Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii. Przemek od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących m.in. pomocy osobom doświadczającym straty i żałoby oraz cierpiącym z powodu zaburzeń potraumatycznych.

 

Cześć, Привіт!

Wraz z grupą przyjaciół z Fundacji Research & Recognition z USA i Wlk. Brytanii, którzy od lat zajmują się pomaganiem osobom cierpiącym z powodu traum i PTSD, postanowiliśmy zorganizować szkolenie, skierowane do ukraińskojęzycznych psychoterapeutek/psychoterapeutów, psycholożek/psychologów i psychiatrów, którzy chcieliby zyskać narzędzia do pracy z traumą.

Mam do was serdeczną prośbę o pomoc w rozprzestrzenieniu tej informacji do osób, które mogą być zainteresowane. Wiem, że większość jest teraz zaangażowana w interwencję kryzysową, ale zapewne w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy nastąpi wysyp PTSD. Chcemy, żeby był to nasz mały wkład w leczenie ran, które zadaje ta wojna. Pod tekstem PL znajduje się także tekst po ukraińsku. Z góry dziękuję wam za pomoc…

Info po polsku:

Protokół Rekonsolidacji Traumatycznych Wspomnień (Reconsolidation of Traumatic Memories Protocol – RTM) to ustrukturalizowana metoda, o skuteczności dowiedzionej badaniami, stosowana m.in. do pomocy ofiarom po 11.09 w NY oraz do pracy z weteranami i weterankami (nie tylko w kontekście traum bojowych ale także traum i nadużyć seksualnych) – z tego obszaru pochodzą badania. Więcej o metodzie i o badaniach na stronie www.wyleczPTSD.pl lub po angielsku http://www.randrproject.org/ .
Szkolenie jest całkowicie darmowe. Odbędzie się na platformie ZOOM w dniach 1,2,3 kwietnia. Poprowadzą je, jako wolontariusze, osoby uczące metody w języku angielskim. Trenerem wiodącym będzie Lisa de Rijk, bardzo doświadczona psychoterapeutka brytyjska. Jeżeli się uda znaleźć odpowiednią osobę postaramy się zapewnić tłumaczenie (liczę na współpracę z uczestnikami). Szkolenie składa się z e-learningu, który poprzedza trwające 2,5 dnia szkolenie. Po szkoleniu uczestnicy muszą przedstawić 2 przypadki z samodzielnej pracy, które są poddawane superwizji. Z naszej strony w szkoleniu jako prowadzący zaangażowało się 11 osób. To umożliwia nam zaproszenie około 44 osób do udziału, ponieważ szkolenie przebiega w taki sposób, że uczestnicy pracujący w parach mają na bieżąco feedback od co-trenerów, co pozwala na znaczne przyspieszenie procesu uczenia się i zapewnia dbałość o wysokie standardy. Liczymy na to, że po uzyskaniu certyfikacji pracujący tą metodą praktycy RTM, będą nam przesyłali dane, które umożliwią dalszą ewaluację skuteczności metody (chodzi o pre i post-test, który sam w sobie jest diagnozą symptomów PTSD).

Na dalszym etapie będziemy szukali wśród uczestników osób/osoby która we współpracy z nami przetłumaczy tekst protokołu oraz przynajmniej najważniejsze komentarze do materiałów jeśli okaże się, że znaczna część uczestników nie posługuje się sprawnie angielskim. Dla osób ze słabszym angielskim przewidujemy opcję połączenia w pary z osobami o wyższym poziomie angielskiego przy części e-learnigowej tak, żeby wzajemnie sobie pomóc przyswoić widzę.

Link do rejestracji na szkolenie:

https://thertmprotocol.com/content.aspx?page_id=4002&club_id=954411&item_id=1666974

 

Pokój i dobro!

Przemek

 1. W razie pytań piszcie proszę na maila lub msg. Będę odpowiadał w miarę możliwości, gdyż oczywiście poza organizowaniem tego wydarzenia pracuję normalnie w gabinecie, więc sami wiecie 😊 …

WERSJA DŁUŻSZA:

Cześć, Привіт!
Разом з групою друзів з Великобританії та США — які вже багато років помагають особам що терплять з причин травми та ПТСР — вирішили організувати навчання спрямоване до україномовних психотерапевтів, психологів, та психіатрів, які хотіли б отримати інструментарій для роботи з травмою.

Протокол Реконструкції Травматичних Спогадів (Reconsolidation of Traumatic Memories Protocol – RTM) – є структурованою методикою, з доказовою ефективністю, яку використовували в тому числі для допомоги жертвам терактів 11.09 в Нью-Йорку, чи у праці з ветеранами (не тільки в контексті воєнних травм, але також і сексуальних зловживань). Більше про методику і про її доказовість можна прочитати на сторінках: www.wyleczPTSD.pl (польською), або http://www.randrproject.org/ (англійською).

Навчання безоплатне. Відбудеться на платформі ZOOM 1,2,3 квітня. Заняття вестимуть англомовні волонтери-практики. Головною тренеркою буде Ліза де Рійк (Lisa de Rijk), досвідчена британська психотерапевтка. Якщо вдасться знайти відповідну особу — постараємось забезпечити переклад (розраховую на співпрацю з учасниками). Перед заняттями в ZOOM передбачається самостійне навчання на інтернет платформі.

Після цього учасники представлять по 2 випадки самостійної праці, які супроводжуватимуться супервізією. З нашого боку, до підготовки та проведення навчання включилось 11 співтренерів-волонтерів, дякуючи чому ми зможемо запросити 44 учасника. Праця відбуватиметься в парах, при постійному зворотньому зв’язку і допомозі від співтренерів, що дозволяє на значне прискорення процесу навчання, та забезпечує його високу якість.

Надіємось, що по завершенні сертифікації, учасники ділитимуться з нами даними зі своїх практик, що дозволить подальшу оцінку та розвиток протоколу RTM (мова йде про пре- та пост- тести, які самі по собі являються діагностичними для симптомів ПТСР).

Деталі реєстрації доступні в пості нижче (з Лізою контакт тільки англійською, зі мною англійською, або польською).

На дальших етапах шукатимемо серед учасників охочих до співпраці, які зможуть перекласти текст протоколу, або принаймні найважливіші коментарі до матеріалів, якщо виявиться, що значна частина учасників не володітимуть англійською на достатньому рівні. Також передбачаємо поділ учасників на етапі навчання на онлайн-платформі таким чином, аби в кожній парі одна особа володіла англійською на вищому рівні, і щоб всі підтримували себе навзаєм та краще присвоювали матеріал.

Посилання на реєстрацію на тренінг:

https://thertmprotocol.com/content.aspx?page_id=4002&club_id=954411&item_id=1666974

Запрошуємо до реєстрації чим-скоріш, для цього — напишіть на електронні скриньки:

Lisa.deRijk@randrproject.com або przemek.turkowski@gmail.com

Миру й добра!

Пшемек

PS В випадку питань прошу писати на електронку або в особисті повідомлення на fb. Старатимусь в міру можливостей відписувати, бо ж, окрім організації цього навчання, працюю нормально в кабінеті, тож самі знаєте:) …

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Drodzy Użytkownicy,

Atak armii rosyjskiej na Ukrainę, spowodował masową ucieczkę na Zachód rodzin żołnierzy ukraińskich. W większości trafiają oni do naszego kraju, a mniejsze grupy np. do Słowacji, Rumunii, Niemiec, Francji czy Holandii. Do Polski przybyło już ponad milion uchodźców, co rodzi poważne wyzwania organizacyjne, logistyczne itp. Dzięki zaangażowaniu naszego społeczeństwa powstało wiele oddolnych inicjatyw w zakresie pomocy humanitarnej dla poszkodowanych i śmiało można powiedzieć, że bez tego wsparcia sytuacja uchodźców byłaby o wiele trudniejsza. W akcje pomocy włączają się również nasi absolwenci i współpracownicy, którzy w charakterze wolontariuszy współorganizują m.in. transporty humanitarne do granicy polsko-ukraińskiej, a w drodze powrotnej przewożą uchodźców w kierunku docelowych miejsc pobytu.

Przejściowa sytuacja zamieszania i chaosu, która z konieczności towarzyszy skutkom pożogi wojennej, w tym masowej migracji ludności cywilnej, sprzyja niestety różnego rodzaju nadużyciom, wyłudzeniom i uaktywnia grupy przestępcze. Zbiórki pieniędzy, ubrań, żywności, organizacja transportu itd. to także okazje do okradania zarówno ofiar wojny, jak też ich darczyńców. Dlatego ważne jest, by środki wsparcia kierować do sprawdzonych organizacji i grup pomocy. Poniżej podajemy link do akcji prowadzonej przez jedną z takich grup, w której wolontariuszem jest absolwent naszego Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii i wieloletni współpracownik Polskiego Instytutu NLP, doświadczony psychoterapeuta, coach i trener, Krzysztof Grabarczyk. Wspierając tę akcję, można mieć pewność, że środki na nią zostaną w pełni wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem:

https://zrzutka.pl/9m9jzu?fbclid=IwAR2VXc2j9NekRw4kDatSU_PP2CjWtlKJ1QkLX4dd2QoV62VYpXrHYchXzkM

Richard Bolstad – warsztat online

Drodzy Użytkownicy strony Polskiego Instytutu NLP,
Poniżej udostępniamy informację o bezpłatnym seminarium prowadzonym przez eksperta NLP i terapii traumy, jakim jest Richard Bolstad. Zachęcamy do skorzystania z tej inspirującej okazji. Oto dane przekazane przez organizatora tego przedsięwzięcia, Tomasza Kowalika:
Już w poniedziałek 7.03 o 18:00 (Warszawa) czyli 19:00 (Kijów): 2-godzinne szkolenie dla praktyków NLP w Polsce (i nie tylko) chcących pracować z ukraińskimi (i nie tylko) uchodźcami. Szkolenie w języku angielskim z dobrym tłumaczeniem na polski.

Szkolenie jest przeznaczone dla doświadczonych terapeutów z praktyką w NLP, którzy chcą uzyskać użyteczne porady od Richarda Bolstada. Richard pracował w wielu podobnych sytuacjach i ma spore doświadczenie w takim kontekście (m.in. pomagał ofiarom z Sarajewa i poszkodowanym tsunami w Japonii).

Nie jest to szkolenie z technik NLP. Jest to dość szczególne szkolenie doskonalące, przeznaczone dla profesjonalistów z doświadczeniem w NLP.
Szczegóły uzyskasz kontaktując się z Tomaszem Kowalikiem:
Messengerem lub telefonicznie +48 502 314 078 lub przez e-mail – tomasz.kowalik@msc.edu.pl
Przekaż tę informację znajomym terapeutom.
Szkolenie jest nieodpłatne, ale uczestnicy mogą przekazać darowiznę na wybrane przez siebie cele charytatywne.

61 EDYCJA PRAKTYKA NLP

W ciągu ostatnich dwóch lat  otrzymywaliśmy wiele pytań w sprawie szkoleń NLP, w tym o kurs na poziomie Praktyka. Sytuacja sanitarna w kraju i na świecie była jednak na tyle niestabilna, że bardzo komplikowała długofalowe planowanie. Jeśli zakres obostrzeń zmieniał się co 2-3 miesiące, a szkolenia certyfikacyjne z NLP trwają do około pół roku (nie licząc czasu potrzebnego do zorganizowania grupy), to łatwo sobie wyobrazić chaos organizacyjny związany z taką sytuacją. Doświadczyliśmy go już podczas trwania ostatniej zrealizowanej edycji Praktyka, gdy z powodu kwarantanny końcowy moduł trzeba było przesunąć o kilka miesięcy, a i tak grupa musiała być w końcu podzielona na dwie mniejsze, dla których zajęcia były prowadzone osobno. O ile z zakończeniem szkolenia w takich warunkach można sobie jeszcze w miarę dobrze poradzić, to rozpoczynanie nowego zupełnie mijało się z celem.

Kursy certyfikacyjne NLP wymagają bezpośredniego kontaktu, by móc rozwijać umiejętności komunikowania się, stosowania poszczególnych metod i uczestniczyć interaktywnie w zajęciach angażujących wszystkie zmysły i wykorzystujących przestrzeń. Na podstawie wieloletniego doświadczenia wiedzieliśmy, że zdalne szkolenia w zakresie NLP tylko częściowo oddają jego istotę i mogą mieć ew. charakter wprowadzający, lecz nie są wystarczające. Potwierdzili to również nasi koledzy i mentorzy – Peter Schütz, sekretarz generalny The European Association for NLPt, Catalin Zacharia, prezes tego stowarzyszenia, a także jego członkowie-delegaci większości krajów europejskich, z którymi mieliśmy kontakt w ramach zebrań Komisji Reprezentantów EANLPt.

Tak czy inaczej, w sytuacji stopniowo lecz jednoznacznie postępującego „poluzowania” związanego m.in. ze sprzyjającą porą roku (według niektórych źródeł ilość zakażeń ma spadać wraz ze wzrostem temperatury), podjęliśmy decyzję o organizacji wiosennej, 61 edycji kursu Praktyk NLP. Będzie on prowadzony w całości w trybie stacjonarnym, z bezpośrednim kontaktem z trenerami i uczestnikami. Ponieważ jest to pierwszy kurs Praktyka po dwuletniej przerwie, udostępniamy go na promocyjnych warunkach.

61 edycja Praktyka NLP jest pierwszą organizowaną w kooperacji Polskiego Instytutu NLP i ecoCoach Sp. z o. o. Łącząc nasze możliwości, umiejętności i doświadczenie, zapewniamy uczestnikom jeszcze szersze spektrum praktycznej wiedzy NLP przydatnej, a często wręcz niezbędnej w zróżnicowanych obszarach funkcjonowania osobistego i zawodowego.

W obliczu burzliwych i gwałtownie dokonujących się obecnie zmian, dotykających wszystkich sfer ludzkiego życia, NLP staje się jeszcze bardziej wartościowym niezbędnikiem na trudne czasy. W 2005 roku jeden z czołowych teoretyków rozwoju ludzkiej świadomości, Ken Wilber, napisał:

W postmodernistycznym świecie, pozbawionym znaczenia i wartości, dryfującym po oceanie ironii i zobojętnienia, potrzebujemy narzędzi i technik szybkiej zmiany. Potrzebujemy ogłosić, jak pilna jest konieczność odpowiedniego przystosowania i  transformacji. (…) Metody NLP mogą skutecznie pomóc w koniecznych przemianach, jakie się przed nami odsłaniają.[i]

Dzisiaj ta wypowiedź staje się jeszcze bardziej wymowna. Więcej informacji o 61 edycji kursu Praktyka NLP oraz o możliwościach dołączenia do niego znajduje się na stronie:

https://econlp.eu/kursy-nlp/praktyk-nlp/

[i] McNab P. (2005). Toward an Itegral Vision. Victoria (Canada): Trafford Publishing. Przedmowa Kena Wilbera, s. 3

 

Heroizm współczesny

Pojęcie heroizmu brzmi dzisiaj raczej patetycznie i niechętnie rozmawia się na ten temat. Jest wiele innych pojęć „na czasie”, jak sukces, wydajność, kreatywność,  przedsiębiorczość, produktywność, rozwój itp. Brzmią one nowocześnie, pasują do czasów wolnego rynku i są zrozumiałe. Na co komu dzisiaj bohaterstwo? Łatwo przeoczyć, że w każdej dziedzinie – od pracy zawodowej, poprzez samorozwój, po relacje z bliskimi – wszędzie potrzebne jest pokonywanie „smoków i potworów” w postaci nawykowych schematów myślenia i działania, przeszkadzających emocji, szkodliwych przyzwyczajeń, różnego rodzaju blokad wewnętrznych, do których dołączają się jeszcze skomplikowane warunki w świecie zewnętrznym. Każde wyjście ze strefy komfortu wymaga odwagi i udania się w nieznane, nawet jeśli jest ono zachwalane przez niezliczone poradniki, mówców motywacyjnych, czy zaliczane szkolenia.

Gdy myślimy o heroizmie, przypominają się przykłady historyczne i analiza utworów literackich, jak „Pieśń o Rolandzie”, trylogia Sienkiewicza itp. Dawne bitwy, pojedynki, brawurowe akcje – to wszystko kojarzy się z heroizmem. Ale dzisiaj trzeba płacić rachunki, a nie wywijać szablą. Myśląc w ten sposób łatwo przeoczyć, że heroizm ma wiele znaczeń, a równocześnie jest wręcz niezbędny właśnie dzisiaj, gdy świat, o którym przyzwyczailiśmy się myśleć, że jest pewny, stabilny i przewidywalny ukazuje swoje drugie oblicze, podobne do domku z kart. Jak zatem rozwijać heroizm dzisiaj? Jak kobiety i mężczyźni mogą wzajemnie się wspierać w stawaniu się bohaterami w warunkach coraz bardziej skomplikowanej współczesności? Tym tematom poświęcony jest najnowszy wpis na naszym blogu: https://econlp.eu/blog/heroizm-dawniej-i-dzis/

Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym cz. III

Wielu osobom wypalenie zawodowe wydaje się nieuniknionym etapem, wcześniej czy później „dopadającym” każdego. I to niezależnie od charakteru pracy oraz jej atrakcyjności. Jeśli rzeczywiście tak się dzieje, to przyczyną są często niewłaściwe proporcje między aktywnością zawodową a życiem osobistym. Praca może łatwo zacząć zajmować  za dużo miejsca, pochłaniać zbyt wiele energii i uwagi, spychając na margines inne ważne aspekty ludzkiego życia. Raczej nie wystarczy czasu na realizowanie wszystkich swoich pozazawodowych pasji i aktywności, niemniej warto wiedzieć, które z nich pełnią kluczową rolę dla zachowania odpowiedniej równowagi i przeciwdziałania wypaleniu. To im właśnie poświęcona jest ostatnia część tytułowego artykułu. Z jednej strony tekst wyjaśnia, dlaczego nie musimy mieć „wyrzutów sumienia”, gdy np. realizujemy zainteresowania – wydawałoby się – zbędne z punktu widzenia kariery i nieprzydatne dla zwiększania produktywności. Z drugiej – wskazuje na zróżnicowane formy aktywności, które znajdują się w polu szczególnego zainteresowania badaczy zajmujących się przeciwdziałaniem wypaleniu i są przez nich rekomendowane. Zapraszamy do lektury: https://econlp.eu/blog/syndrom-wypalenia-zawodowego-i-jak-mu-przeciwdzialac-cz-iii/

Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym cz. II

Nie przypadkowo koncepcja wypalenia zawodowego zrodziła się w wyniku obserwacji wyzwań, z jakimi borykają się osoby zajmujące się profesjonalnie pomaganiem, ponieważ w ich przypadku ryzyko występowania tego syndromu jest szczególnie duże. Jednak po kilkudziesięciu latach od tamtych odkryć sytuacja znacznie się zmieniła. Długofalowe wsparcie, zaangażowanie jakiego ono wymaga, odpowiedzialność z nim związana i inne obciążenia stały się „chlebem powszednim” przedstawicieli wielu innych zawodów. Wynika to z konieczności wzmożonej kooperacji, komunikacji międzyludzkiej i zmaganiem się z rozmaitymi wyzwaniami, gdy choćby nieformalnie pełni się rolę osoby udzielającej regularnego wsparcia. Kiedyś można było być po prostu np. prawnikiem, księgową czy informatykiem i na tym poprzestać. Dzisiaj siłą rzeczy przedstawiciele tych profesji występują także w roli mentorów, coachów, mediatorów, menedżerów zespołów, opiekunów handlowych itp., i muszą wykazywać się umiejętnościami radzenia sobie z problemami, jakie te nowe role ze sobą niosą. Gdy brakuje odpowiednich narzędzi i wiedzy, jak wtedy pomagać sobie samym, ryzyko wypalenia znacznie wzrasta. Dlatego najnowszy wpis na naszym blogu poświęcony jest właśnie temu zagadnieniu – jak udzielający wsparcia mogą zadbać o samych siebie i skutecznie eliminować wspomniane ryzyko. Link do wpisu: https://econlp.eu/blog/syndrom-wypalenia-zawodowego-i-jak-mu-przeciwdzialac-cz-ii/

Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym

Mimo licznych udogodnień technicznych i usprawnień komunikacji, ilości zadań i wyzwań zawodowych wcale nie ubywa. Nowe technologie informatyczne, możliwość pracy zdalnej i inne współczesne wynalazki z jednej strony wiele ułatwiają, ale z drugiej jeszcze bardziej zwiększają presję czasu, rywalizację i konieczność wykonywania większej ilości pracy w tej samej jednostce czasu. Zwiększa się także ilość i intensywność relacji międzyludzkich oraz wynikających z tego problemów interpersonalnych. Wszystko to rodzi przedłużający się stres oraz przesyt nawet najbardziej lubianą pracą. Koncepcja wypalenia zawodowego zrodziła się w wyniku obserwacji i badań dotyczących osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną i medyczną. W ich przypadku stwierdzono bowiem najwięcej czynników prowadzących do wypalenia (zakres odpowiedzialności za innych, obciążenia emocjonalne, sytuacje kryzysowe itd.). Wkrótce okazało się jednak, że z podobnymi wyzwaniami, choć w różnej skali, muszą radzić sobie także przedstawiciele wszystkich zawodów związanych z dużą ilością kontaktów międzyludzkich, przeciążeniem zadaniami, pośpiechem czy podlegających permanentnym ocenom. Aby skutecznie przeciwdziałać wypaleniu, potrzebna jest niezbędna wiedza na temat jego mechanizmów, a następnie sposobów radzenia sobie z nim. Najnowszy wpis na naszym blogu otwiera cykl poświęcony temu właśnie zagadnieniu: https://econlp.eu/blog/syndrom-wypalenia-zawodowego-i-jak-mu-przeciwdzialac-cz-i/