Mocną stroną naszego Instytutu jest zespół posiadający obszerne doświadczenie zawodowe, w którym na codzień używamy NLP. Mamy przyjemność przedstawić członków naszego zespołu. Poniżej znajdziesz również krótkie informacje o gościach prowadzących wybrane zajęcia na kursach certyfikacyjnych lub specjalne programy warsztatów czy szkoleń.

Benedykt Peczko

Założyciel i dyrektor Polskiego Instytutu NLP. Absolwent kierunku Psychologia na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego). Certyfikowany psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapii – ECP oraz Certyfikat Psychoterapeuty PFP). Certyfikowany superwizor Polskiej Federacji Psychoterapii. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Certyfikowany Trener NLP (Erickson University International – Kanada, Austrian Training Center for NLP). Absolwent i organizator pionierskich w Polsce kursów certyfikacyjnych w zakresie NLP, realizowanych wg standardów Institute for Integrative Communication w Monachium (potwierdzonych przez German Association for Neuro-Linguistic Programming oraz International Association for NLP). Jest współtwórcą Studium Coachingu MLC i Studium NLPt.

Od 1985 r. prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, a od 1991 r. coaching indywidualny i zespołowy oraz organizuje i prowadzi warsztaty, treningi i kursy głównie na temat możliwości zastosowań praktycznej psychologii i psychoedukacji w różnych dziedzinach życia i pracy. Prowadzi terapię indywidualną i par dla ludzi dorosłych.

W Polskim Instytucie NLP prowadzi kursy certyfikacyjne Praktyk i Mistrz NLP oraz szkolenia specjalistyczne. Tematyka prowadzonych przez niego szkoleń obejmowała m.in. komunikowanie się, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, metody sprzedaży, obsługę klienta, ustalanie celów i misji firmy, komunikację medialną, treningi antystresowe, psychologię zarządzania, metody efektywnego uczenia się i twórczego rozwiązywania problemów oraz inne. Prowadził szkolenia na Litwie, w Chorwacji, Rumunii i Republice Południowej Afryki.

W pracy nastawiony jest na odkrywanie i uaktywnianie wewnętrznych zasobów osób, którym pomaga. Kieruje się dewizą Miltona Ericksona, który mawiał: „Jeśli możesz dokonać zmiany szybciej, łatwiej i przyjemniej, zrób to szybciej, łatwiej i przyjemniej”.

Reprezentant Europejskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii (EA NLPt) na Polskę. Współzałożyciel Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii. Był członkiem grupy inicjatywnej przygotowującej rejestrację Izby Coachingu, a następnie członkiem jej zarządu przez dwie kadencje. Od 2006 r. uczestniczy w pracach nad projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty i reprezentuje PS NLPt w Polskiej Radzie Psychoterapii.

Współpracował z Uniwersytetem SWPS w Katowicach i Warszawie, z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetem im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Autor wielu publikacji popularyzujących wiedzę na temat psychoterapii, komunikacji międzyludzkiej, szeroko rozumianej profesjonalnej pomocy psychologicznej i metod samorozwoju. Redaktor i recenzent literatury specjalistycznej w zakresie psychoterapii i coachingu. Autor bloga Polskiego Instytutu NLP.

Marek Wzorek

 

Certyfikowany coach, Mistrz Praktyk NLP. Oprócz Polskiego Instytutu NLP, trener w założonej przez siebie firmie ecoCoach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zastosowania NLP w zarządzaniu, coachingu, szkoleniach, pracy zespołowej i innych obszarach biznesu.

Executive coach, doradca strategiczny zarządów, przedsiębiorca, wykładowca, wieloletni menedżer, propagator i praktyk turkusowych organizacji oraz samo-zarządzania.

Autor bestsellera biznesowego „Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku”, książki która rewolucjonizuje i uczłowiecza sposób zarządzania w polskich firmach oraz uwalnia potencjał pracowników i organizacji.

Ma duże doświadczenie w rozwijaniu zespołów sprzedażowych i firm w Polsce, Europie, Rosji oraz Azji. Wieloletni prezes firmy igus sp. z o.o., którą rozwinął od 8 do 100-osobowego zespołu, wprowadzając turkusowy styl zarządzania i budując kulturę przedsiębiorczości, samo-zarządzania i kreatywności. Współtworzył innowacyjny, przestrzenny, samo-zarządzający się model organizacyjny – Układ Solarny. Zwolennik i propagator turkusowych organizacji. Odszedł z funkcji prezesa igus Polska po to, żeby wspierać innych zarządzających oraz firmy w rozwijaniu turkusowego i coachingowego stylu zarządzania, rozwijać samo-zarządzanie w zespołach oraz tworzyć nową firmę ecoCoach, od początku turkusową. Wdraża w firmach samo-zarządzającą strukturę organizacyjną Układ Solarny, kulturę przedsiębiorczości oraz nowoczesne metody pracy i współpracy, wspiera transformację firm do turkusowych organizacji. Pomaga ludziom i organizacjom odkrywać własną misję, pasję oraz sens istnienia. Na podstawie własnego doświadczenia i pracy z klientami głosi dewizę: „Jeden zaangażowany pracownik potrafi zastąpić czterdziestu słabo zaangażowanych” i „Najtrwalszą innowacją firmy jest innowacja w kulturę organizacyjną”.

Krzysztof Grabarczyk

 

Trener Polskiego Instytutu NLP. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia oraz Podyplomowego Studium Zarządzanie Procesowe w Akademii Leona Koźmińskiego. Certyfikowany Coach MLC. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Absolwent kursów Praktyk  i Mistrz NLP w Polskim Instytucie NLP. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego „Coaching w organizacji”.

 Od    ponad 10 lat prowadzi indywidualny coaching i doradztwo dla klientów prywatnych i organizacji. Specjalizuje się w pracy z właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw oraz z osobami odpowiedzialnymi za kierowanie zespołami. Także  pracuje jako trener i konsultant, realizując projekty szkoleniowe i doradcze dla klientów korporacyjnych, administracji publicznej oraz sektora MMSP. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji miękkich, w szczególności komunikacji interpersonalnej i radzeniu sobie z emocjami, mi.in. w sprzedaży, obsłudze klienta i zarządzaniu zespołami. Realizuje również projekty z zakresu optymalizacji procesów biznesowych i  zarządzania efektywnością pracy. W swojej pracy wykorzystuje metodykę m.in. takich podejść jak NLP i podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

Piotr Pawłowski

Coach, psychoterapeuta i trener Polskiego Instytutu NLP. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikaty Praktyka i Mistrza NLP uzyskane w Polskim Instytucie NLP, Europejski Certyfikat Psychoterapieuty (ECP) oraz certyfikat Coacha MLC. Jest afiliowanym trenerem – certyfikat wydany przez Polski Instytut NLP oraz Österreichisches Trainingszentrum für Neuro-Linguistisches Programmieren. Ukończył dwuletni kurs z zakresu wspierania rozwoju psychologicznego ludzi przy Ośrodku „Synapsis”.
Psychoterapię i coaching prowadzi od dziesięciu lat. Najczęściej pracuje z osobami stojącymi w obliczu zmian życiowych (np. koniec studiów, zmiana pracy, podjęcie nowych ról społecznych lub zawodowych, żałoba) oraz z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych i afektywnych.

Jako coach ma doświadczenie w prowadzeniu coachingu zespołowego mającego na celu rozwiązanie konfliktu w zespole, jego rozwój, oraz optymalizację funkcjonowania członków. W coachingu indywidualnym wspierał klientów w zakresie rozwoju i doskonalenia umiejętności menedżerskich i planowania dalszej ścieżki kariery zawodowej.

W Polskim Instytucie NLP prowadzi kursy certyfikacyjne Praktyk i Mistrz NLP oraz szkolenia specjalistyczne. Ponadto posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów poświęconych nawiązywaniu kontaktu, przywództwu, asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej w sytuacjach problemowych, inteligencji emocjonalnej.

W pracy z ludźmi nastawiony na wsparcie w poszukiwaniu nowych perspektyw i naukę umiejętności. Pamięta o sile pozytywnych emocji.

Pracownik Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów specjalizacji „Psychoterapia”, warsztaty na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji” oraz psychoterapię w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. Prelegent i uczestnik specjalistycznych konferencji. Autor publikacji naukowych z zakresu psychologii.

Janina Węgrzecka-Giluń

Coach, psychoterapeuta i trener Polskiego Instytutu NLP. Specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, certyfikowany Praktyk i Mistrz NLP (certyfikaty Polskiego Instytutu NLP). Ukończyła wydział Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej oraz ponad 1500 godzin szkoleniowych w następujących dziedzinach: Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Działań Twórczych, Hipnozy i hipnoterapii oraz dodatkowo licznych warsztatów doskonalących umiejętności pracy psychologicznej z osobami pozostającymi w kryzysie osobistym i zawodowym.

Od 10 lat prowadzi psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową w podejściu neurolingwistycznym oraz integracyjnym, w terapii wykorzystuje również hipnozę terapeutyczną. Pracuje z osobami znajdującymi się kryzysie, cierpiącymi na nerwice, fobie, depresję, uwikłania w toksyczne relacje i uzależniające związki, traumy dzieciństwa, będące na zakręcie swojego życia (strata pracy, brak sensu i celu życia, niskie poczucie wartości itp.). Jako psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia pracuje również z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych (nikotynizm, leki, alkohol, narkotyki) oraz uzależnionymi behawioralnie (nałogowy hazard, pornografia, Internet, zakupoholizm, kompulsywne jedzenie itp.) we współpracy ze specjalistycznymi placówkami oraz lekarzem psychiatrą. Prowadzi psychoterapię także dla członków rodzin osób z problemem uzależnień oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. Prowadzi terapie zarówno on-line w Polsce jak i za granicą.

Prowadzi również coaching osobisty (life coaching), którego celem jest diagnozowanie działań i zachowań blokujących rozwój osobisty i zawodowy oraz ich przebudowa w kierunku modeli nastawionych na sukces. Oferuje też coaching pedagogiczny dla rodziców nastolatków pomagający rozpoznać ich potrzeby i problemy – szczególnie zachowania ryzykowne podejmowane w okresie dorastania, przyjrzeć się pełnionym rolom rodzicielskim, kierunkom i kryzysom wychowawczym.

W Polskim Instytucie NLP prowadzi kursy certyfikacyjne Praktyk i Mistrz NLP. Realizatorka i autorka warsztatów z zakresu treningu grupowego, rozwoju osobistego, radzenia sobie ze stresem i kryzysami życiowymi, pracy z traumą, zaburzeń psychosomatycznych. Prowadzi również zajęcia mające na celu zwiększanie dobrostanu życia psychicznego poprzez dokonywanie rekonstrukcji swojego dzieciństwa, a także zajęcia dla osób pragnących zwiększać swoje umiejętności w osiąganiu celów i budowaniu optymalnej dla nich perspektywy życia osobistego i zawodowego.

W swojej pracy nastawiona jest na integrowanie wartości osobistych z wizją i misją rozwoju zawodowego, jako kluczowej umiejętności spójnego łączenia zasobów, pozwalających na pełną realizację siebie.

Była wieloletnia redaktor naczelna miesięcznika Remedium poświęconego profilaktyce problemowej i promocji zdrowia psychicznego skierowanego do psychologów, pedagogów i terapeutów uzależnień, a także rodziców nastolatków z grup ryzyka.

Autorka licznych artykułów z zakresu pomocy psychologicznej i terapii uzależnień zamieszczanych na portalach internetowych poświęconych uzależnieniom oraz w miesięczniku Remedium. Autorka publikacji „Przewodnik dla rodziców nastolatków – Internet i nałogowy hazard”, wydanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2012 r. Współpracowała z Wydziałem Psychologii UW prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji”.

 

Grzegorz Zawiłowski

Coach i trener Polskiego Instytutu NLP. Absolwent Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania i Studium Coachingu MLC, przedsiębiorca. Certyfikat Praktyka i Mistrza Praktyk NLP uzyskał w Polskim Instytucie NLP.

Coachingiem zajmuje się od 2009 r. Specjalizuje się w pracy z klientami będącymi na życiowym, bądź zawodowym „zakręcie”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z zagadnieniami zawodowymi, jak i osobistymi. Wspiera swoich klientów w tworzeniem wizji rozwoju, planowaniu i osiąganiu celów. Towarzyszy w przeprowadzaniu zmian i radzeniu sobie z emocjami, pomaga w podnoszeniu kompetencji komunikacyjnych, autoprezentacji i rozwiązywaniu konfliktów.

W swojej pracy zwraca dużą uwagę na komfort klienta, jego wewnętrzną spójność i zachowanie harmonii między aspektami jego życia osobistego i zawodowego. Kieruje się zasadą: „jeśli uważasz, że coś jest niemożliwe, nie przeszkadzaj osobie, która właśnie to robi”.

W Polskim Instytucie NLP prowadzi kursy certyfikacyjne NLP oraz szkolenia otwarte z zakresu umiejętności miękkich. Wdraża metody coachingowe jako wsparcie procesu kształcenia żeglarzy. Prowadząc szkolenia dba o klarowność i jasność przekazywanych informacji, oraz o odpowiednie proporcje wiedzy teoretycznej i zajęć praktycznych, tak aby uczestnicy mogli jak najlepiej zrozumieć i doświadczyć prezentowanych zagadnień.

Gościliśmy

Szkolenia prowadzili u nas m.in. następujący zagraniczni eksperci NLP:

Gianni Fortunato

Jeden z prekursorów NLP w Europie, założyciel Włoskiego Instytutu NLP

Annegret Hallanzy

Trenerka NLP z Niemiec, przedstawicielka German Association for NLP, następnie twórczyni systemu Vision Oriented Change Work

David Miller

Brytyjski trener NLP, który jako jeden z nielicznych na świecie posiada uprawnienia do nauczania Imperative Self Analysis, systemu głębokiej zmiany poznawczo-emocjonalnej opracowanego przez Leslie Cameron-Bandler

Peter Schütz

Jeden z pierwszych trenerów NLP w Austrii, współtwórca neurolingiwstycznej psychoterapii, sekretarz European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy

Peter Wrycza

Brytyjski ekspert NLP (polskiego pochodzenia) m.in. w dziedzinie modelowania oraz zastosowania NLP w uczeniu się (współpracował z Tony Buzanem), założyciel Nirartha Centre for Living Awareness na Wyspie Bali

Klaus Witt

Niemiecki trener NLP, specjalizujący się m.in. w zastosowaniu modelu panoramy społecznej, pracy z zaburzeniami psychosomatycznymi (w tym z alergiami) oraz ze stratą i żałobą, przedstawiciel German Federation for Neuro-Linguistic Programming

Helmut Yelem

Współtwórca neurolingwistycznej psychoterapii oraz ekspert w jej zastosowaniu w dziedzinie psychiatrii, przez kilka kadencji prezes European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy

Ponadto byliśmy organizatorem i współorganizatorem konferencji EANLPt z udziałem m.in. trenerów NLP z Danii (Bert Hansen), Finlandii (Risto Pietilainen), Francji (Catherine Tamisier), Rumunii (Catalin Zacharia), Szwajcarii (Anne Wahlen Buri), USA (Robert Dilts) i Węgier (Gyula Biró)