eanlpt-logo-neuNa polskim rynku rozwoju osobistego i zawodowego aktywnie działamy od 1991r,  upowszechniając profesjonalną wiedzę na temat NLP.

Jako jedyna organizacja w Polsce posiadamy akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii (EA NLPt).

 

Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy prowadzić certyfikacyjne kursy NLP zgodne z programem International Association for NLP.

Polski Instytut Neurolingwistycznego Programowania

Dotychczas:
  • zorganizowaliśmy 60 edycji kursu Praktyk NLP,
  • przeszkoliliśmy ponad 3100 osób,
  • przeprowadziliśmy ponad 11 500 godzin szkolenia.

Z Instytutem współpracuje zespół trenerski składający się ze specjalistów, czerpiących praktyczne doświadczenie z różnych dziedzin wiedzy i sfer życia (psychologowie, psychoterapeuci, coachowie, wykładowcy akademiccy, praktycy biznesu, przedsiębiorcy).

Angażujemy się w prace profesjonalnych organizacji w kraju i zagranicą:

Dążymy w ten sposób do upowszechniania wysokich standardów zarówno w NLP, jak i ogólnie w dziedzinie wspierania rozwoju jednostek i organizacji, współpracując z profesjonalistami i instytucjami podzielającymi nasze wartości.

Misja

Upowszechnianie wysokich standardów i kultury psychologicznej przez udostępnianie praktycznych narzędzi i wiedzy psychologicznej, wspomagających budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, rozwój wewnętrzny jednostek i zespołów oraz pełniejsze wykorzystanie ich potencjału.

Wartości

Rzetelność

Oferujemy wysoki poziom merytoryczny potwierdzony akredytacją Europejskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii (EA NLPt).

Profesjonalizm

Zapewniamy usługi wysokiej jakości profesjonalistów,  współpracujemy z organizacjami gwarantującymi wysoki poziom edukacji zgodny ze standardami międzynarodowymi

Otwartość i rozwój

Dbamy o własny stały rozwój, korzystając z dorobku różnych szkół i orientacji w dziedzinie psychologii, zarządzania, edukacji.

Odpowiedzialność

Dbamy o „ekologię” zmiany, to znaczy uczymy klientów takiego stosowania NLP, które zapewnia im osiąganie trwałych i pozytywnych rezultatów z poszanowaniem ich indywidualności, jak też dobra ich otoczenia (rodziny, współpracowników i innych).

Skuteczność

Szkolenia prowadzimy w małych grupach, zapewniających indywidualne podejście trenera do każdego z uczestników. Kładziemy nacisk na efektywne zastosowania NLP w rozwoju osobistym oraz zawodowym, które przekładają się na codzienną praktykę.