Dla kogo?

Polski Instytut NLP oferuje psychoterapię:
 • indywidualną skierowaną do osób dorosłych i młodzieży
 • systemową rodzin i małżeńską
 • grupową

Metodyka pracy

Instytut prowadzi terapię w nurcie Neurolingwistycznej Psychoterapii (NLPt). Jest to terapia ukierunkowana na przyszłość i zorientowana na cel, a przeszłością zajmuje się wówczas, gdy jest to niezbędne. Ten rodzaj psychoterapii opiera się na mocnych stronach (wewnętrznych zasobach) klienta i dąży do ich rozwoju i wzmocnienia. W zależności od danego przypadku NLPt może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy. Długość psychoterapii jest ustalana wspólnie przez psychoterapeutę i klienta.

Jednym z głównych założeń, na których opiera się neuro-lingwistyczna psychoterapia jest stwierdzenie Miltona H. Ericksona, że człowiek posiada wszystkie zasoby niezbędne do realizacji jego celów i rozwiązania problemów. Oznacza to, że osoby podejmujące psychoterapię w tym nurcie, oprócz zrozumienia natury i mechanizmów swoich problemów mają możliwość nauczyć się metod odkrywania swojego wewnętrznego potencjału, jego siły i możliwości oraz umiejętności wykorzystania go w najbardziej optymalny dla siebie sposób. Odnajdując indywidualną „ścieżkę dostępu” do źródła swojej siły, osoby te uczą się samodzielnego rozwiązywania problemów, wyznaczania i realizacji celów oraz rozwijania satysfakcjonujących relacji z ludźmi. Psychoterapeuci PINPL łączą NLPt ze zróżnicowanymi metodami, w których byli szkoleni.

Forma spotkań

Sesje mają charakter spotkań indywidualnych, zwykle raz w tygodniu. W przypadku pracy z rodzinami oraz małżeństwami, do pracy psychoterapeutycznej zapraszani zarówno członkowie rodziny, jak i partnerzy w związkach. Warunki współpracy określa kontrakt zawarty na pierwszej sesji między psychoterapeutą i klientem dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta, zasad i standardów pracy Instytutu oraz ogólnych zasad profesjonalnej psychoterapii.

Zakres wsparcia

 • zaburzenia nerwicowe (np. lęki, fobie, natręctwa, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania się),
 • zaburzenia depresyjne,
 • stres i wypalenie zawodowe,
 • problemy emocjonalne, jak np. wzmożony niepokój, niepewność, brak poczucia własnej wartości, nieśmiałość/wstydliwość, poczucie winy, smutku, samotności, bezsensu życia,
 • zaburzenia w relacjach rodzice-dzieci/problemy wychowawcze (dorastanie dzieci, syndrom „pustego gniazda”, przejście na emeryturę),
 • problemy w relacjach partnerskich w związkach, małżeństwie,
 • stres pourazowy (przeżycia traumatyczne: wypadki, przemoc/mobbing, utrata bliskiej osoby, inne),
 • uzależnienia i współuzależnienia,
 • sytuacje kryzysowe (np. utrata pracy, rozwód itp.).

Zespół psychoterapeutów

Sesje psychoterapeutyczne w zakresie wspomnianych problemów prowadzone są przez wykwalifikowanych psychoterapeutów Instytutu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Benedykt Peczko

Założyciel i dyrektor Polskiego Instytutu NLP. Certyfikowany psychoterapeuta (Europejsk Certyfikat Psychoterapii – ECP). Członek Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Reprezentant Europejskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii (EA NLPt) na Polskę. Współzałożyciel Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi. Wiceprezes i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii. Od 2005 r. uczestniczy w pracach nad projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty i reprezentuje PS NLPt w Polskiej Radzie Psychoterapii.

Od 1985 r. prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Obecnie prowadzi terapię indywidualną i par dla ludzi dorosłych.

Piotr Pawłowski

Certyfikowany psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapieuty – ECP). Pracownik Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi m.in. zajęcia dla studentów specjalizacji Psychoterapia.

Psychoterapię prowadzi od kilkunastu lat. Najczęściej pracuje z osobami stojącymi w obliczu zmian życiowych (np. koniec studiów, zmiana pracy, podjęcie nowych ról społecznych lub zawodowych, żałoba) oraz z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych i afektywnych.

Nina Węgrzecka-Giluń

Od 10 lat prowadzi psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową w podejściu neurolingwistycznym oraz integracyjnym, w terapii wykorzystuje również hipnozę terapeutyczną. Pracuje z osobami znajdującymi się kryzysie, cierpiącymi na nerwice, fobie, depresję, uwikłania w toksyczne relacje i uzależniające związki, traumy dzieciństwa, będące na zakręcie swojego życia (strata pracy, brak sensu i celu życia, niskie poczucie wartości itp.). Jako specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia pracuje również z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych (nikotyna, leki, alkohol, narkotyki) oraz uzależnionymi behawioralnie (nałogowy hazard, pornografia, Internet, zakupoholizm, kompulsywne jedzenie itp.). Prowadzi psychoterapię także dla członków rodzin osób z problemem uzależnień oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. Możliwa terapia on-line.

Zgłoszenie

W celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt z sekretariatem PI NLP pod wybranym numerem telefonu:
stacjonarny: 022 832 01 04
komórkowy: 500 283 384
lub za pośrednictwem formularza mailowego.