Praktyk NLP (Practitioner of NLP) – kurs certyfikacyjny

Edycja 62 – jesienna 2024

Praktyk NLP to całościowe szkolenie certyfikacyjne, które spełnia wymogi ilościowe i tematyczne The International Association for NLP oraz The European Association for NLPt.

Kurs ten rozwija i poszerza perspektywy w życiu zawodowym i osobistym. Uczy efektywnego modelu komunikowania się oraz technik umożliwiających rozwój umiejętności pomocnych w biznesie, profesjonalnej pomocy i samorozwoju.

Korzyści z udziału w kursie Praktyk NLP 

 1. Doskonalenie komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym oraz budowanie dobrych relacji z ludźmi.
 2. Nauczenie się panowania nad własnymi emocjami.
 3. Zdobycie umiejętności wyznaczania  i realizowania swoich celów.
 4. Rozwijanie umiejętności motywowania siebie.
 5. Odkrywanie i aktywowanie swojego potencjału.
 6. Rozwinięcie nowego, bardziej wspierającego podejścia do radzenia sobie z wszelkimi przeciwnościami losu.
 7. Poznanie klucza do podejmowania efektywnych decyzji.
 8. Rozwijanie kreatywności we wszystkich sferach pracy i życia.
 9. Poznanie schematów działania psychiki, a przez to zyskanie większej kontroli i wolności wewnętrznej.
 10. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
 11. Uzyskanie certyfikatu Praktyka NLP, nadającego międzynarodowe uprawnienia do oficjalnego stosowania NLP w pracy zawodowej. Szkolenie spełnia standardy ilościowe i tematyczne określone przez International Association for NLP (IANLP). 
 12. Osoby posiadające Certyfikat Praktyka NLP mają możliwość kontynuowania swojego szkolenia w ramach kursu Praktyka NLP na poziomie zaawansowanym (Practitioner of NLP Advanced) lub/i na poziomie Mistrz NLP (NLP Master Practitioner)

Dla kogo

Jeśli:

 • stajesz przed coraz to nowymi wyzwaniami, którym niełatwo podołać wobec rosnących oczekiwań otoczenia, tempa życia, zachodzących zmian, itp.,
 • zauważasz, że Twoje kompetencje zawodowe potrzebują wsparcia umiejętności „miękkich”, a posiadana przez Ciebie wiedza specjalistyczna nie wystarcza do efektywnej współpracy z innymi, rozwiązywania problemów międzyludzkich, radzenia sobie ze stresem itp.,
 • stawiasz na rozwój i czerpiesz satysfakcję z pracy nad sobą, poszukujesz metod odkrywania własnego potencjału, efektywnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie z emocjami,
 • należysz do grupy zawodowej, w której szczególnie istotne jest efektywne komunikowanie się z innymi oraz stosowanie wiedzy psychologicznej w praktyce
 • czytasz o NLP, słyszysz różne opinie na jego temat, lecz pragniesz osobiście poznać tę metodę, doświadczyć jej w działaniu i wypróbować w praktyce,

to to szkolenie jest dla Ciebie.

Uwaga! Dwa miejsca na kursie są dostępne bezpłatnie dla osób posiadających status uchodźców z Ukrainy. Warunek uczestnictwa – płynne posługiwanie się językiem polskim.

Forma zajęć

Celem kursu jest angażowanie uczestników w realne działanie i przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu NLP. Dlatego kurs zawiera m.in. wiele ćwiczeń grupowych i indywidualnych, dyskusji, demonstracji metod w działaniu i innych aktywności.

Przy każdej nauczanej technice, masz możliwość zaobserwować jej stosowanie przez doświadczonego trenera, a następnie sprawdzić jej działanie samodzielnie oraz przećwiczyć ją z innymi osobami pod opieką prowadzącego.

Dbając o to, by przekazywać wiedzę i umiejętności z możliwie różnych perspektyw, by spełnić oczekiwania różnych osób, zajęcia prowadzone są przez trenerów posiadających doświadczenia z różnych obszarów – coachingu, psychoterapii, biznesu, edukacji i innych.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Co wyróżnia Polski Instytut NLP i nasze szkolenia

Na polskim rynku rozwoju osobistego aktywnie działamy od 1991r,  upowszechniając profesjonalną wiedzę i kompetencje z zakresu NLP i innych form praktycznej psychologii oraz ich  skuteczne i etyczne wykorzystanie.

Jako jedyna organizacja w Polsce (i jedna z 6 w Europie) posiadamy akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii (EA NLPt).

Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy prowadzić certyfikacyjne kursy NLP  zgodne z programem International Association for NLP.

Przeszkoliliśmy już tysiące osób zarówno w ramach szkoleń otwartych, jak też zamkniętych, realizowanych na zamówienie przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji.

Dotychczas:

 • zrealizowaliśmy 61 edycji kursu Praktyk NLP,
 • przeszkoliliśmy ponad 3500 osób,
 • przeprowadziliśmy ponad 25 000 godzin zróżnicowanych szkoleń,
 • średnia ocen naszych szkoleń przez uczestników – 5,6/6

Ponadto:

 • zrealizowaliśmy ponad 30 000 godzin psychoterapii,
 • przeprowadziliśmy ponad 8 000 godzin coachingu, mentoringu i konsultacji,
 • udzieliliśmy ponad 2 000 godzin superwizji dla psychoterapeutów, coachów i trenerów.

Wszystko to pozwoliło nam zgromadzić bogate i unikalne doświadczenie i wiedzę oraz dopasować nasze programy szkolenia do specyfiki i warunków, w jakich żyjemy i pracujemy.

Traktujemy NLP jako skuteczne narzędzie pomocne w rozwoju osobistym oraz w pracy zawodowej. Zarówno oferowane programy, jak i nasza kadra, spełniają najwyższe międzynarodowe standardy (określone m.in. przez The International Association for Neuro-Linguistic Programming – IANLP oraz The European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy – EANLPt). Dbamy o to by NLP było profesjonalnym narzędziem, wykorzystywanym w celach konstruktywnych.

Program

I Wprowadzenie do NLP i sztuka komunikowania się, cz. I Komunikacja niewerbalna (20 godz.)

Pierwszy moduł zwięźle zapoznaje z burzliwą historią NLP, jego spektakularnymi odkryciami, a także z podstawowymi założeniami, metodami i modelami, które dotyczą m.in. budowania kontaktu i porozumiewania się. Pozwala również sprawdzić, jak mowa ciała wpływa na jakość naszej komunikacji, także w trakcie tzw. „trudnych rozmów”. Już podczas tego modułu zaczynamy odkrywać czym są i jak funkcjonują tzw. „filtry percepcji”, w jaki sposób ludzie tworzą swoje „mapy świata” oraz jak wpływają one na ich funkcjonowanie, relacje z ludźmi, stopień realizacji swojego potencjału. Jak świadomie rozpoznawać mapy innych i własną? Jak spożytkować w praktyce te umiejętności i wiedzę? Właśnie tym tematom poświęcona jest pierwsza część kursu.

II Sztuka komunikowania się, cz. II Komunikacja werbalna oraz wyznaczanie i realizacja celów (20 godz.)

W trakcie drugiego modułu uczestnicy wzbogacają swoje umiejętności komunikowania się, poznając i trenując posługiwanie się językiem mówionym. Przysłowie głosi, że „język jest źródłem nieporozumień”. Niniejszy moduł uczy, jak im zapobiegać, oraz w jaki sposób je rozpoznawać i naprawiać, kiedy już się pojawią. Rozwija umiejętność aktywnego słuchania, zadawania właściwych pytań, osiągania porozumienia i efektywnego kierowania rozmową. Ponadto uczy w jaki sposób ustalać swoje cele tak, by ich realizację uczynić maksymalnie możliwą do osiągnięcia. Uczestnicy uczą się m.in. zastosowania modelu efektywnego kierowania rozmowami, pomocnego w kontekście zarządzania, negocjacji, rozwiązywania problemów i konfliktów, wspierania rozwoju, coachingu, konsultingu, psychoterapii i innych.

III Zarządzanie wewnętrznymi zasobami i rozwijanie kreatywności (20 godz.)

Moduł trzeci odkrywa przed uczestnikami bogactwo narzędzi wspierających rozwój inteligencji emocjonalnej oraz kontrolowania swojego stanu wewnętrznego, także w sytuacjach, kiedy jest to szczególnie potrzebne. Uczy, w jaki sposób przygotować się do trudnych i wymagających wydarzeń poprzez budowanie dostępu do swoich wewnętrznych zasobów, mocnych stron oraz radzenie sobie z negatywnymi, blokującymi i ograniczającymi doświadczeniami z przeszłości.

IV Modelowanie kompetencji. Efektywne strategie myślenia i działania (20 godz.)

Podczas tego modułu uczestnicy odkrywają swoje strategie postępowania i uczą się jak je odkodować, by mieć nad nimi większą świadomą kontrolę oraz jak je doskonalić. Poznają również „strategie geniuszy”, czyli sprawdzone, odkodowane strategie osób odnoszących sukcesy w swoim myśleniu i działaniu. Pokazuje, jak modelować i stosować strategie geniuszy we codziennym życiu i w pracy. Odkrywamy, w jaki sposób strategie te podnoszą jakość funkcjonowania każdego, kto z nich korzysta. Jak się okazuje geniusze to m.in. ci, którzy harmonijnie łączą możliwości swojego świadomego i nieświadomego umysłu. Wiedząc jak tego dokonać i  czerpiąc przy tym z know how mistrzów, możemy coraz bardziej rozwijać własny geniusz…

V Trans-formacja – aktywowanie nieświadomego potencjału (20 godz.)

W tej części szkolenia uczestnicy odkrywają, że zmiana może odbywać się na różnych poziomach naszej świadomości oraz nieświadomości. Uczą się podstaw wprowadzania w trans, a także wykorzystywania na co dzień naturalnych stanów transu. Podczas modułu uczestnicy poznają także techniki pomagające wzmacniać swoje mocne strony, jak i sposoby radzenia sobie z konfliktami, niepożądanymi zachowaniami i lękiem, często zakorzenionymi właśnie w procesach nieświadomych.

VI Świadomość i nieświadomość w procesie zmian (20 godz.)

„Najlepsze, co możesz zrobić dla siebie i dla innych, to odzyskać swobodną komunikację i przepływ pomiędzy twoją świadomością i nieświadomością” (Brian Alman). Zadaniem modułu VI jest właśnie nauczyć Cię, jak to robić, by pełniej wykorzystywać nieświadomy potencjał w kreatywnym rozwiązywaniu problemów i realizacji celów.

VII Integracja i ewaluacja (10 godz.)

Ewaluacja integruje materiał i umiejętności rozwinięte podczas całego kursu. Zapoznaje z całościowym modelem zbierania informacji, rozpoznawania stanu obecnego u siebie i/lub klienta oraz stanu pożądanego. Uczestnicy wdrażają w praktyce umiejętność formułowania celu oraz opracowywania konkretnych sposobów i strategii jego realizacji. Zwiększają sprawność rozpoznawania i korygowania wszelkich nieprawidłowości podczas pracy nad celem.

Wspomniany model to nieocenione narzędzie podczas diagnozowania stanu obecnego (sytuacji problemowej) oraz w fazie doboru odpowiednich metod, prognozowania i wprowadzania pożądanej zmiany. Ze względu na jego uniwersalność, prostotę i praktyczny charakter, znajduje on zastosowanie w kontekście udzielania wsparcia sobie i innym, w odniesieniu do szerokiego spektrum wyzwań.

Terminy

l.p. Moduł Terminy Tryb zajęć
I Wprowadzenie do NLP i sztuka komunikowania się, cz. I – Komunikacja niewerbalna  14-15.09.2024
II Sztuka komunikowania się, cz. II – Komunikacja werbalna oraz wyznaczanie i realizacja celów     5-6.10.2024
III Zarządzanie wewnętrznymi zasobami  19-20.10.2024
IV Modelowanie kompetencji efektywne strategie myślenia i działania 23-24.11.2024
V Trans-formacja – aktywowanie nieświadomego potencjału 7-8.12.2024
VI Świadomość i nieświadomość w procesie zmian 11-12.01.2025
VII Integracja i ewaluacja 25.01.2025

Łączny czas szkolenia: 130 godz.

Inwestycja i zgłoszenia

Ceny zawierają podatek VAT

Wpłata w całości do 15.07.2024 6990 zł
Wpłata w całości w okresie 16.07 – 29.08.2024 7380 zł
Wpłata w całości po 30.08.2024 7750 zł

Dzięki wykupieniu pakietów szkoleń otrzymujesz dodatkowe zniżki:

Wybór pakietu kursów oznacza, że uczestnik kończąc jeden kurs, bierze udział w kolejnym szkoleniu wyższego stopnia, w jego najbliższej dostępnej edycji. Zniżki procentowe dotyczą wtedy opłacanych w całości kursów następnych po Praktyku podstawowym.

Pakiet I: Kursy Praktyk + Praktyk Zaawansowany – 5% zniżki na drugi kurs

Pakiet II: Kursy Praktyk + Praktyk Zaawansowany + Mistrz Praktyk NLP – po 8% zniżki na drugi i trzeci kurs

Więcej informacji na stronach:

Praktyk zaawansowany  https://econlp.eu/kursy-nlp/praktyk-nlp-kurs-zaawansowany/

Mistrz Praktyk NLP  https://econlp.eu/kursy-nlp/mistrz-nlp/

Formy płatności:

 1. Jednorazowa wpłata całej kwoty.
 2. Płatność w ratach – aby poznać szczegóły skontaktuj się z nami.

Dane do przelewu:

Opłaty za kurs Praktyk NLP należy dokonywać na konto:

PerfectCircle Sp. z o.o (poprzednia nazwa: ecoCoach)

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Nr konta: 72 1140 2004 0000 3002 7963 1540

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie wpłaty zgodnie z wybraną formą płatności.

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie całościowej wpłaty lub pierwszej raty oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ.

Można także dostarczyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy, który dostępny jest drogą elektroniczną poprzez adres: biuro@econlp.eu

Szczegółowe zasady uczestnictwa zamieszczone są w Regulaminie szkoleń otwartych PINLP.

O rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Uwaga: Dla osób, które są aktualnie w psychoterapii lub mają potrzebę jej odbycia, zalecane jest, by decydować się na udział w szkoleniu dopiero po zakończeniu procesu psychoterapeutycznego (minimalny czas, który powinien upłynąć to 3 miesiące); w razie pytań w tej sprawie prosimy o kontakt z naszym biurem. Ze względu na intensywny, interaktywny charakter kursu Praktyk NLP, osoby, które przyjmują jakiekolwiek leki psychoaktywne, prosimy o kontakt z kierownictwem szkolenia. Wszelkie informacje na ten temat pozostają w pełni poufne.

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu „Praktyk NLP” (Practitioner of NLP).

Szkolenie można kontynuować w ramach kursu Praktyk NLP – kurs zaawansowany (Practitioner of NLP Advanced).