Praktyk NLP to całościowy kurs, który zapoznaje z podstawowymi narzędziami NLP, zbudowanymi na podstawie modelowania kompetencji wybitnych specjalistów w dziedzinach pomagania, komunikowania się, wywierania wpływu i innych. Szkolenie ma charakter praktyczny i w większości składa się z instruktarzu, prezentacji metod w działaniu oraz ćwiczeń. Dzięki temu uczestnicy już podczas kursu opanowują wstępnie techniki skutecznego porozumiewania się, znajdowania rozwiązań i realizacji celów, pełniejszego aktywowania swojego świadomego i nieświadomego potencjału. Stopniowo poznają tajniki NLP, a zdobywana wiedza i nowe umiejętności radykalnie zmieniają ich rozumienie siebie i innych. W efekcie, jakość ich funkcjonowania w sferze zawodowej i osobistej osiąga nowy poziom…

Kurs jest podzielony na moduły, a zjazdy odbywają się zwykle co 2-3 tygodnie. Dzięki temu uczestnicy mają możliwość w praktyce testować poznawany materiał pomiędzy zjazdami. Wszelkie pytania związane z gromadzonymi doświadczeniami w tym zakresie są omawiane na kolejnych zajęciach. W ten sposób weryfikacja, asymilacja oraz integracja wiedzy i umiejętności dokonuje się stopniowo i skuteczniej utrwala. Polecamy to szkolenie wszystkim, którzy chcą podnieść wydajność swoich działań, doskonalić relacje zawodowe i osobiste oraz lepiej radzić sobie z wyzwaniami.

Tym, którzy chcą dowiedzieć się więcej, lecz zwięźle na temat NLP, polecamy zapoznanie się z nagraniem ostatniej audycji z naszego cyklu #NLPWebinar, poświęconemu wprowadzeniu do neurolingwistycznego programowania. Bezpłatnie dostępne jest tutaj: https://event.webinarjam.com/go/replay/330/34lm9umgs2n9tz7wi5

Dodaj komentarz