Wydawnictwo PINLP szanuje prawo użytkowników do prywatności. Ze szczególną troską dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcemy, aby każdy Klient naszego sklepu czuł się w pełni bezpiecznie, dlatego wprowadziliśmy system rejestracji i logowania. Rejestracja nie jest obowiązkowa do przeglądania zawartości sklepu. Niezbędna jest jednak przy dokonywaniu zakupów, wyrażaniu opinii o zamieszczonych produktach, informowania innych użytkowników Internetu o produktach w sklepie.

Rejestracja, dane osobowe

W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, adres zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), telefon oraz hasło. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowych produktach, ofertach oraz wydarzeniach związanych z tematyką i zakresem działalności sklepu, a także – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych – wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji zamówień, wyrażania opinii o produktach znajdujących się w sklepie oraz informowaniu osób trzecich o ich dostępności. Ochronę danych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo PINLP jest całkowicie dobrowolne, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do ich wglądu, wnoszenia zmian, usunięcia czy przeniesienia. Wydawnictwo PINLP informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego sklepu internetowego PINLP i nie udostępnia ich podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem realizacji czynności cywilno-prawnych związanych z realizacją zamówienia. Skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do organu właściwego związanego z nadzorem nad przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Cookies

Informujemy również, że podczas sesji (czyli od momentu wejścia na strony sklepu do momentu jego opuszczenia) na komputerze użytkownika stosowany jest mechanizm „cookies”. Cookies to dane, które nasz serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika, dzięki czemu mamy pewność, że nikt się pod niego nie podszywa. Jest to jeden ze sposobów zabezpieczenia naszego Klienta. Po opuszczeniu stron sklepu (zakończeniu sesji) przeglądarka powinna usunąć „cookies” z komputera użytkownika. Cookies w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania. Każda przeglądarka posiada opcje wyłączenia tego mechanizmu.

Niepożądane treści

Na stronach naszego sklepu nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, jak również treści naganne moralnie i powszechnie uważane za nieetyczne.

Poczta

Wydawnictwo PINLP nie wysyła niechcianej poczty (spam), zastrzega sobie jednak prawo wysłania wiadomości do wszystkich Klientów sklepu w momencie wprowadzenia zmian istotnych dla jego funkcjonowania (np: zmiana regulaminu sklepu).

Uwagi

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:

  • gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, to po zakończeniu korzystania z naszego sklepu wyloguj się, czyli „wyjdź” ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
  • dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i Wydawnictwo PINLP. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim;
  • wiele osób korzystających z sieci będzie chciało wyciągnąć od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie lub innym osobom. Zachowaj ostrożność.