eDLHCtzRR0yfFtU0BQar_sylwiabartyzel_themap

Krótki przewodnik dla dokonujących wyboru szkoleń certyfikacyjnych NLP

Czy zależy ci na tym, aby dokonać optymalnego wyboru szkolenia, realizowanego na odpowiednim poziomie merytorycznym i etycznym? Czy chcesz, aby twój certyfikat odzwierciedlał rzeczywisty poziom twojej wiedzy i umiejętności, oraz żeby był uznawany przez szanowane organizacje i należące do nich ośrodki? Jeśli tak, to im więcej zadowalających cię odpowiedzi uzyskasz na poniższe pytania, tym lepiej.

1) Czy ośrodek szkoleniowy przynależy do uznanego i rozpoznawalnego stowarzyszenia międzynarodowego? Czy jest przez nie superwizowany i nadzorowany?

2) Jakim kodeksem etycznym kieruje się dany ośrodek i pracujący w nim trenerzy (powinien on być do wglądu zainteresowanych)?

3) Czy szkolenie certyfikacyjne trwa odpowiednio długo – zgodnie z wymogami stowarzyszeń międzynarodowych (min. 120-130 godz. w ciągu kilkunastu dni podzielonych na moduły)?

4) Ile kosztuje 1 godz. szkolenia danego kursu? Zwykle ośrodki podają cenę za „całość”, co może wprowadzać w błąd, ponieważ kandydaci mają wtedy wrażenie, że niektóre szkolenia są wyraźnie tańsze. Gdy jednak cenę ogólną podzieli się przez ilość godzin (rzeczywistą), łatwiej wtedy porównać faktyczne ceny szkoleń.

5) Czy kurs zawiera wszystkie kluczowe tematy, wymienione przez stowarzyszenia międzynarodowe, czy też koncentruje się przede wszystkim na wybranych zagadnieniach (perswazja itp.)? Lub obejmuje materiał dotyczący innych podejść, niż NLP (np. analizę transakcyjną, psychocybernetykę itp.)? Ten interesujący materiał powinien być dostępny w ramach odrębnych warsztatów tematycznych, a nie w programach certyfikacyjnych.

6) Czy zajęcia są odpowiednio rozłożone w czasie, co umożliwia uczestnikom stopniową, trwałą integrację materiału, czy też jest to kurs skrócony, „ekspresowy”, najczęściej w jednej części, który może wprawdzie wydawać się uczestnikom łatwiejszy organizacyjnie, ale równocześnie uniemożliwiać im faktyczne i pogłębione opanowanie materiału?

7) Czy szkolenie zawiera test końcowy, weryfikujący wiedzę i umiejętności uczestników, czy też wystarczy zapłacić, aby otrzymać certyfikat?

8) Czy trenerzy danego ośrodka posiadają odpowiednie kwalifikacje – zgodnie ze standardami organizacji międzynarodowych? Ile czasu je zdobywali i jakie mają doświadczenie?

9) Ilu trenerów pracuje w danym ośrodku?

10) Czy szkolenie jest prowadzone na zmianę przez co najmniej trzech trenerów (w równych proporcjach), czy przez jednego – dwóch „guru”?

11) Czy jasno jest określony kontrakt szkoleniowy i czy jest on przestrzegany przez osoby prowadzące? Czy też raczej trenerzy mieszają role i/lub wykorzystują grupę i jednostki do własnych celów?