Praktyk NLP – kurs zaawansowany (Practitioner of NLP Advanced)

Edycja 54/55

Praktyk NLP rozwija i poszerza perspektywy w życiu zawodowym i osobistym. Uczy efektywnego modelu komunikowania się oraz technik umożliwiających rozwój umiejętności pomocnych w biznesie, profesjonalnej pomocy i samorozwoju.

Na kursie zaawansowanym poznajesz narzędzia umożliwiające diagnozę problemu, zestaw technik usprawniających uczenie się i działanie oraz wdrażanie nowo poznanych umiejętności.

Kurs jest adresowany do tych, którzy chcą kontynuować zgłębianie praktycznej wiedzy na temat skutecznego rozwiązywania problemów i realizacji celów, oraz posiąść dodatkowe, zaawansowane umiejętności w tym zakresie. Jest on naturalną kontynuacją szkolenia Praktyk NLP (poziom podstawowy) i wraz z nim przygotowuje do dalszego „stopnia wtajemniczenia”, jakim jest kurs Mistrz Praktyk NLP (NLP Master Practitioner). Practioner of NLP Advanced dostarcza wielu technik przeznaczonych do radzenia sobie ze zróżnicowanymi kategoriami problemów. Dzięki tym narzędziom z przeszkód na drodze do celu problemy stają się kolejną okazją do rozwoju.

12 korzyści z udziału w zaawansowanym kursie Praktyk NLP

 1. Doskonalenie komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym oraz budowanie dobrych relacji z ludźmi.
 2. Nauczenie się panowania nad własnymi emocjami.
 3. Zdobycie umiejętności wyznaczania  i realizowania swoich celów.
 4. Rozwijanie umiejętności motywowania siebie.
 5. Odkrywanie i aktywowanie swojego potencjału.
 6. Rozwinięcie nowego, bardziej wspierającego podejścia do radzenia sobie z wszelkimi przeciwnościami losu.
 7. Poznanie klucza do podejmowania efektywnych decyzji.
 8. Twórcze i… jeszcze bardziej twórcze myślenie.
 9. Poznanie schematów działania ludzkiej psychiki.
 10. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
 11. Uzyskanie certyfikatu zaawansowanego Praktyka NLP, nadającego międzynarodowe uprawnienia do oficjalnego stosowania NLP w pracy zawodowej. Szkolenie spełnia standardy ilościowe i tematyczne określone przez International Association for NLP (IANLP), a certyfikat jest objęty akredytacją European Association for NLPt, 
 12. Certyfikowani Praktycy NLP (Practitioner of NLP Advanced) mają możliwość kontynuacji nauki w ramach kursu Mistrz Praktyk NLP (NLP Master Practitioner).

Dla kogo

Jeśli:
 • stajesz przed coraz to nowymi wyzwaniami, którym niełatwo podołać wobec rosnących oczekiwań otoczenia, tempa życia i zmian itp.,
 • zauważasz, że Twoje kompetencje zawodowe potrzebują wsparcia umiejętności „miękkich”, a posiadana przez Ciebie wiedza specjalistyczna nie wystarcza do efektywnej współpracy z innymi, rozwiązywania problemów międzyludzkich, radzenia sobie ze stresem itp.,
 • stawiasz na rozwój i czerpiesz satysfakcję z pracy nad sobą, poszukujesz metod odkrywania własnego potencjału, efektywnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie z emocjami,
 • należysz do grupy zawodowej, w której szczególnie istotne jest efektywne komunikowanie się z innymi oraz stosowanie wiedzy psychologicznej w praktyce,
 • czytasz o NLP, słyszysz różne opinie na jego temat, lecz pragniesz osobiście poznać tę metodę, doświadczyć jej w działaniu i samodzielnie wypróbować w praktyce.

Forma zajęć

Celem kursu jest angażowanie uczestników w realne działanie i przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu NLP. Dlatego kurs odbywa się w małych grupach i w większości składa się z ćwiczeń grupowych i indywidualnych, dyskusji, demonstracji metod w działaniu i innych aktywności.

Przy każdej nauczanej technice, masz możliwość zaobserwować jej stosowanie przez doświadczonego trenera, a następnie sprawdzić jej działanie samodzielnie oraz przećwiczyć ją z inną osobą pod opieką prowadzącego.

Dbając o to, by przekazywać wiedzę i umiejętności z możliwie różnych perspektyw, by spełnić oczekiwania różnych osób, zajęcia prowadzone są przez trenerów, posiadających doświadczenia z różnych obszarów – coachingu, psychoterapii, biznesu, nauki itp.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Co wyróżnia Polski Instytut NLP i nasze szkolenia

Na polskim rynku rozwoju osobistego aktywnie działamy od 1991r,  upowszechniając profesjonalną wiedzę i kompetencje z zakresu NLP oraz ich  skuteczne i etyczne wykorzystanie.

Jako jedyna organizacja w Polsce posiadamy akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii (EA NLPt).

Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy prowadzić certyfikacyjne kursy NLP  zgodne z programem International Association for NLP.

Jako jedni z pierwszych w Polsce zaczęliśmy prowadzić certyfikacyjne kursy NLP.

Dotychczas:
 • zorganizowaliśmy 60 edycji kursu Praktyk NLP,
 • przeszkoliliśmy ponad 3000 osób,
 • przeprowadziliśmy ponad 10 000 godzin szkolenia.
 • średnia ocen naszych szkoleń przez uczestników – 5,6/6

Traktujemy NLP jako skuteczne narzędzie pomocne w rozwoju osobistym  w pracy zawodowej. Zarówno oferowane programy, jak i nasza kadra, spełniają najwyższe międzynarodowe standardy (określone m.in. przez International Association for Neuro-Linguistic Programming – IANLP oraz European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy – EANLPt). Dbamy o to by NLP było profesjonalnym narzędziem, wykorzystywanym w odpowiednich celach.

Program

I. Sztuka wywierania wpływu (20 godz.)

Wprowadzanie zmian w swoim działaniu oraz inicjowanie ich u innych wymaga zrozumienia struktury problemu – czyli rozpoznania jego elementów składowych. Jest to niezbędne do znalezienia stosownego rozwiązania, które da oczekiwany skutek i będzie mogło zostać trwale wprowadzone w życie. Ta część szkolenia zapoznaje z narzędziami, które pomagają spojrzeć na sytuację z różnych punktów widzenia i zobaczyć jej istotę „jak na dłoni”.

II. Programowanie zmiany (20 godz.)

Gdy już wiemy – m.in. dzięki poprzednim modułom – co składa się na sytuację problemową i wiemy, co jest naszym celem, przychodzi czas na realizację zmiany. Obecny moduł zapoznaje uczestników ze zróżnicowanymi technikami wspierającymi ten proces. Odpowiadają one na pytania „co?” i „jak?” można i warto zrobić, aby upragnioną zmianę urzeczywistnić.

III. Style poznawcze i filtry percepcji (20 godz.)

„Pokaż mi, przez jakie soczewki patrzysz na świat, a powiem ci, co widzisz”. Ten moduł uczy jak jeszcze efektywniej odkodować i rozumieć to, w jaki sposób inne osoby patrzą na świat. W obserwowaniu świata ludzi charakteryzują tzw. style poznawcze i filtry percepcji, które determinują myślenie i działanie. Chcesz lepiej rozumieć swoich bliskich, podwładnych, szefów, współpracowników? Jeśli tak, to ten moduł Ci w tym pomoże. Ukaże także szersze możliwości dopasowania swojej komunikacji i zachowań, aby z kolei samemu być lepiej rozumianym.

IV. Ewaluacja (15 godz.)

Ewaluacja daje możliwość w bezpiecznych warunkach, pod okiem trenera, przećwiczyć w całości cały proces wprowadzania zmian – rozpoczynając od rozpoznania i zrozumienia rodzaju i struktury problemu, poprzez wybór i zastosowanie metody, która problem pomoże rozwiązać, aż po jego rozwiązanie i realizację celu (lub co najmniej zapoczątkowanie tego procesu). Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne i praktyczne wskazówki, pomagające im doskonalić umiejętności i wiedzę zdobyte podczas szkolenia.

Terminy

lp Moduł Edycja 54/55
I Sztuka wywierania wpływu 9-10 września 2017
II Programowanie zmiany 23-24 września 2017
III Style poznawcze i filtry percepcji 7-8 października 2017
IV Ewaluacja 4-5 listopada 2017
Łączna długość szkolenia: 75 godzin

Inwestycja i zgłoszenia

Cena podstawowa 4.000,- zł
Cena w pakiecie Praktyk zaawansowany + Praktyk NLP: cena podstawowa 8,950,- zł

Formy płatności:

 1. Jednorazowa wpłata całej kwoty.
 2. Płatność w ratach – aby poznać szczegóły skontaktuj się z nami.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie wpłaty zgodnie z wybraną formą płatności.

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie całościowej wpłaty lub pierwszej raty oraz dostarczenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, który dostępny jest drogą elektroniczną poprzez adres: biuro@econlp.eu .

Szczegółowe zasady uczestnictwa (regulamin) znajdziesz tutaj.

O rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy na Praktyka NLP wiosna 2017 edycja 54/55

 

Uwaga: Osoby, które są aktualnie w psychoterapii lub mają potrzebę jej odbycia, powinny decydować się na udział w szkoleniu dopiero po zakończeniu procesu psychoterapeutycznego (minimalny czas, który powinien upłynąć to 3 miesiące).

Kurs kończy się uzyskaniem Certyfikatu „Praktyk NLP – poziom zaawansowany” (Practioner of NLP Advanced).
Certyfikowani Praktycy NLP (Practitioner of NLP Advanced) mają możliwość kontynuacji nauki w ramach kursu Mistrz Praktyk NLP (NLP Master Practitioner).