W ciągu ostatnich dwóch lat  otrzymywaliśmy wiele pytań w sprawie szkoleń NLP, w tym o kurs na poziomie Praktyka. Sytuacja sanitarna w kraju i na świecie była jednak na tyle niestabilna, że bardzo komplikowała długofalowe planowanie. Jeśli zakres obostrzeń zmieniał się co 2-3 miesiące, a szkolenia certyfikacyjne z NLP trwają do około pół roku (nie licząc czasu potrzebnego do zorganizowania grupy), to łatwo sobie wyobrazić chaos organizacyjny związany z taką sytuacją. Doświadczyliśmy go już podczas trwania ostatniej zrealizowanej edycji Praktyka, gdy z powodu kwarantanny końcowy moduł trzeba było przesunąć o kilka miesięcy, a i tak grupa musiała być w końcu podzielona na dwie mniejsze, dla których zajęcia były prowadzone osobno. O ile z zakończeniem szkolenia w takich warunkach można sobie jeszcze w miarę dobrze poradzić, to rozpoczynanie nowego zupełnie mijało się z celem.

Kursy certyfikacyjne NLP wymagają bezpośredniego kontaktu, by móc rozwijać umiejętności komunikowania się, stosowania poszczególnych metod i uczestniczyć interaktywnie w zajęciach angażujących wszystkie zmysły i wykorzystujących przestrzeń. Na podstawie wieloletniego doświadczenia wiedzieliśmy, że zdalne szkolenia w zakresie NLP tylko częściowo oddają jego istotę i mogą mieć ew. charakter wprowadzający, lecz nie są wystarczające. Potwierdzili to również nasi koledzy i mentorzy – Peter Schütz, sekretarz generalny The European Association for NLPt, Catalin Zacharia, prezes tego stowarzyszenia, a także jego członkowie-delegaci większości krajów europejskich, z którymi mieliśmy kontakt w ramach zebrań Komisji Reprezentantów EANLPt.

Tak czy inaczej, w sytuacji stopniowo lecz jednoznacznie postępującego „poluzowania” związanego m.in. ze sprzyjającą porą roku (według niektórych źródeł ilość zakażeń ma spadać wraz ze wzrostem temperatury), podjęliśmy decyzję o organizacji wiosennej, 61 edycji kursu Praktyk NLP. Będzie on prowadzony w całości w trybie stacjonarnym, z bezpośrednim kontaktem z trenerami i uczestnikami. Ponieważ jest to pierwszy kurs Praktyka po dwuletniej przerwie, udostępniamy go na promocyjnych warunkach.

61 edycja Praktyka NLP jest pierwszą organizowaną w kooperacji Polskiego Instytutu NLP i ecoCoach Sp. z o. o. Łącząc nasze możliwości, umiejętności i doświadczenie, zapewniamy uczestnikom jeszcze szersze spektrum praktycznej wiedzy NLP przydatnej, a często wręcz niezbędnej w zróżnicowanych obszarach funkcjonowania osobistego i zawodowego.

W obliczu burzliwych i gwałtownie dokonujących się obecnie zmian, dotykających wszystkich sfer ludzkiego życia, NLP staje się jeszcze bardziej wartościowym niezbędnikiem na trudne czasy. W 2005 roku jeden z czołowych teoretyków rozwoju ludzkiej świadomości, Ken Wilber, napisał:

W postmodernistycznym świecie, pozbawionym znaczenia i wartości, dryfującym po oceanie ironii i zobojętnienia, potrzebujemy narzędzi i technik szybkiej zmiany. Potrzebujemy ogłosić, jak pilna jest konieczność odpowiedniego przystosowania i  transformacji. (…) Metody NLP mogą skutecznie pomóc w koniecznych przemianach, jakie się przed nami odsłaniają.[i]

Dzisiaj ta wypowiedź staje się jeszcze bardziej wymowna. Więcej informacji o 61 edycji kursu Praktyka NLP oraz o możliwościach dołączenia do niego znajduje się na stronie:

https://econlp.eu/kursy-nlp/praktyk-nlp/

[i] McNab P. (2005). Toward an Itegral Vision. Victoria (Canada): Trafford Publishing. Przedmowa Kena Wilbera, s. 3

 

Tagged on:                 

Dodaj komentarz