Motto do tytułowego webinaru brzmi:

Problem nie jest problemem, sposób myślenia o problemie jest problemem.

Co to znaczy i jakie są tego konsekwencje? Sposób w jaki definiujemy swój stan obecny oraz towarzyszące mu dylematy i wyzwania, czyni nasze dążenia możliwymi do zrealizowania, lub też nie. Zatem już samo odnalezienie właściwego opisu swojej sytuacji radykalnie ją zmienia, a pożądane zmiany czyni osiągalnymi.

Większość ludzi tak bardzo skupia się na problemach, że traci z oczu proste rozwiązania, które są pod ręką. Dopóki jest się zahipnotyzowanym przez nawykowy sposób, w jaki opisujemy swój problem, możliwe do osiągnięcia cele również pozostają niewidoczne. Tymczasem istnieją proste i sprawdzone metody wychodzenia ze wspomnianego stanu zniewalającego zahipnotyzowania problemem. Zapraszamy na nasz webinar, który w całości jest poświęcony tej tematyce i dostarcza narzędzi pomocnych do przechodzenia od problemu do rozwiązań. Rejestracja pod adresem: https://event.webinarjam.com/register/245/q1vlrbn7

Dodaj komentarz