Historia szkoleń na poziomie Praktyka sięga korzeniami do początków samego NLP, a więc do ok. 1972 r., gdy Richard Bandler i John Grinder rozpoczęli prace nad rozpoznaniem wzorców komunikowania się z pacjentami stosowane przez Fredericka Perlsa (twórcy psychoterapii Gestalt), następnie Virginii Satir (pionierki terapii rodzin), a jeszcze później Miltona H. Ericksona (słynącego z „magicznej” skuteczności hipnoterapeuty). Jednak NLP jakim go znamy nie rozwinęłoby się, gdyby nie udział w tym procesie grupy utalentowanych studentów Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz, do której należeli m.in. Frank Pucelik, Robert Dilts, David Gordon, Leslie Cameron, Judith DeLoziere i inni. To dzięki pracom tej grupy, trwającym do 1976 r., zostały wypracowane i przetestowane w działaniu „klasyczne” narzędzia NLP.

W końcu lat 70 Bandler i Grinder zakończyli współpracę, a pozostali pionierzy NLP również poszli swoimi ścieżkami, kontynuując rozwój neurolingwistycznego programowania w obszarach własnych zainteresowań i specjalności. Programy szkoleń na poziomie Praktyka NLP w poszczególnych ośrodkach szkoleniowych różnią się szczegółami dotyczącymi tematyki, a nawet sposobu rozumienia niektórych pojęć i modeli, niemniej zawierają pewien podstawowy „kanon”, będący dorobkiem okresu pierwszego dziesięciolecia NLP. Z grubsza obejmuje on następujące działy tematyczne:

  • Odkrywanie sposobów tworzenia przez ludzi ich subiektywnej rzeczywistości
  • Efektywna komunikacja
  • Sztuka ustalania i realizacji celów
  • Strategie skutecznego myślenia i działania
  • Podstawy modelowania kompetencji
  • Zarządzanie wewnętrznymi stanami i zasobami
  • Aktywowanie nieświadomego potencjału człowieka

To właśnie te tematy stanowią główny trzon programu naszego Praktyka NLP, który od ponad 30 lat doskonalimy, wzbogacamy o wciąż nowe pomysły i doświadczenia oraz przystosowujemy do potrzeb zmieniającego się świata. Na zakończenie kursu uczestnicy zapoznają się z całościowym systemem zastosowania poznanych narzędzi zarówno w celach diagnozy dowolnego problemu, doboru odpowiednich metod jego rozwiązania i osiągnięcia pozytywnej zmiany.

Zapraszamy na wiosenną edycję Praktyka NLP, o której więcej informacji znajduje się na stronie:

PRAKTYK NLP

Tagged on:         

Dodaj komentarz