Od początków NLP, które sięgają połowy lat 70 ubiegłego stulecia, wiele modeli i metod neurolingwistycznego programowania przeniknęło do zróżnicowanych dziedzin wiedzy i ludzkich aktywności. Można je łatwo rozpoznać szczególnie w dyscyplinach stosowanych, jak komunikacja międzyludzka, psychoterapia, coaching, zarządzanie i inne aspekty biznesu, edukacja, samorozwój itd. Niezależenie od licznych nieporozumień dotyczących NLP, miliony osób na całym świecie ukończyło szkolenia certyfikacyjne w jego zakresie i stosuje poznane metody w życiu osobistym i zawodowym.

O ile jednak osoby takie mogą następnie z powodzeniem czerpać dalsze inspiracje z literatury NLP, to ci, którzy zaczynają od książek poświęconych tej tematyce napotykają na nie lada wyzwania. Dzieje się tak dlatego, że neurolingwistyczne programowanie ma charakter przede wszystkim praktyczny, opiera się na doświadczaniu, eksperymentowaniu i uczeniu się poprzez działanie. Dlatego publikacje na jego temat w większym czy mniejszym stopniu odwołują się do takich właśnie doświadczeń referencyjnych, jak je określa Robert Dilts. Czyli takich, które stanowią choćby podstawowy, ale poznany w działaniu system odniesienia dla opisywanych w książkach zjawisk, pojęć i mechanizmów. Bez możliwości odniesienia do swoich wcześniejszych doświadczeń związanych z podstawowym treningiem NLP, lektury poświęconych mu książek mogą podsycać zainteresowanie nim, ale także frustrować. Bowiem podobnie jak studiowanie kolejnych opisów pływania bez wejścia w końcu do wody, tak i w tym przypadku NLP bez zanurzenia się w doświadczeniu pozostałoby tylko kwestią dyskusji teoretycznych.

Program jednodniowego warsztatu „NLP w pigułce” powstał właśnie po to, by w formie maksymalnie zwięzłej oprócz niezbędnego wprowadzenia dostarczyć uczestnikom takiego właśnie doświadczeniowego zaplecza. Składają się na niego wybrane techniki NLP, stanowiące próbkę i pokazujące przekrojowo szersze spektrum praktycznej wiedzy wypracowanej przez ten system, oraz arsenału jego metod. Warsztat to także okazja, aby zobaczyć w jaki sposób doświadczeni adepci NLP stosują w działaniu jego narzędzia, a także aby z pierwszej ręki uzyskać wszelkie możliwe odpowiedzi i wyjaśnienia. Kolejna edycja tego warsztatu już we styczniu 2023. Polecamy zapoznanie się z jego opisem na naszej stronie:

NLP W PIGUŁCE

Tagged on:             

Dodaj komentarz