Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy wszystkim najlepsze życzenia, w tym zdrowia, odporności fizycznej i psychicznej, głębi spokoju oraz pozostawania w harmonii i równowadze, niezależnie od zmiennych czynników zewnętrznych.

I wszystkim dedykujemy przy tej okazji fragment wiersza Marii Konopnickiej, ze zbiorku „Głosy ciszy”. To poezja filozoficzna i mistyczna Konopnickiej, najczęściej pomijana przez programy szkolne:

Tej chwili szukaj, która cię uczyni

Siewcą – wpośród pustyni,

Wolnym – wpośród niewoli,

Śmiejącym się – gdy boli,

Cichym – wpośród zawiei,

W klęsce – pełnym nadziei,

Królem – wpośród ruiny,

A świętym – wpośród winy,

Anioł twój staje wtedy w płomienisku zorzy

Nieskończoności.

Szala się bóstwem w tobie na mgnienie przechyla

I cudem

Duch twój, przez mgnienie owo, nie jest twój lecz boży.

A ta jest chwila

Współpracy twojej z nieśmiertelnym trudem

Ducha, co tworzy

Światło wieczności.

Dodaj komentarz