Wiemy, w jak znaczący sposób mapa świata każdego człowieka jest kształtowana przez wzorce percepcji, świadome i nieświadome przekonania, metaprogramy umysłu i unikalne doświadczenia składające się na historię osobistą człowieka. Jest jednak jeszcze inny ważny czynnik, na który rzadziej zwraca się uwagę, a który posiada niedocenianą moc konstruowania naszej subiektywnej rzeczywistości. I nie tylko subiektywnej, skoro charakter indywidualnej mapy świata przekłada się na ludzkie działania, reakcje, decyzje, wybory i ogólnie – na sposób funkcjonowania. Tym czynnikiem jest sposób formułowania pytań, jakie automatycznie powtarzamy sobie na temat siebie samych, swojej sytuacji, relacji z innymi, swoich możliwości, ograniczeń i niezliczonych innych aspektów życia. Pytania, jakie sobie stawiamy, nadają określony kierunek naszej uwadze i myśleniu, któremu wyznaczają przy tym określone ramy odniesienia. Pomagają uwolnić się od problemów lub je tworzą. Prowadzą do rozwiązań lub na manowce. Są w nich ukryte różnorodne nieświadome założenia, które otwierają możliwości lub je blokują.

Już program kursu Praktyk NLP, nie mówiąc o szkoleniach jeszcze bardziej zaawansowanych, dostarcza wielu cennych informacji i metod dotyczących stawiania pytań właściwych, wspierających i prowadzących do osiągnięcia pożądanej zmiany. Metamodel językowy opisuje zestawy pytań poprawiających komunikację z innymi i ze sobą samym(-ą). Pytania dotyczące celu pomagają określić go w sposób optymalny i czynią osiągalnym. Model Miltona zawiera m.in. pytania, które aktywują wewnętrzne zasoby i inicjują procesy pozytywnych zmian na poziomie nieświadomego umysłu. Pytania odnoszące się do indywidualnego tworzenia zmysłowych reprezentacji świata w umyśle i innych procesów mentalnych pomagają odkrywać stosowane nieświadomie strategie neurologiczne, które motywują lub demotywują, wspierają kreatywność lub ją osłabiają, usprawniają podejmowanie decyzji lub je utrudniają, oraz wpływają na wiele innych aspektów naszego funkcjonowania. Dlatego znajomość wspomnianych narzędzi poznawanych podczas Praktyka jest nieoceniona w dowolnej sferze życia.

Tytułowy webinar dostarcza przystępnej i praktycznej wiedzy dotyczącej właściwego formułowania pytań, poszerzonej i wykraczającej poza standardowy program kursu. Dlatego jest adresowany zarówno do absolwentów szkoleń NLP, jak też do wszystkich innych zainteresowanych. Uczy szybkich metod identyfikowania własnego stylu zadawania pytań (sobie i innym) oraz wzbogacania go i rozwijania tak, aby jak najlepiej służył w pracy i w życiu osobistym. Warto z niego skorzystać. Data wydarzenia: 14.09.2022, godzina 18.00. Prowadzący: Benedykt Peczko i Jessica Molińska. Link do rejestracji: https://event.webinarjam.com/register/247/k379ocyq

Tagged on:         

Dodaj komentarz