Tytułowy cykl webinarów jest poświęcony najbardziej żywotnym tematom, jakimi zajmuje się NLP i dziedziny pokrewne, a prowadzący, Benedykt Peczko, odpowiada przy tej okazji na pytania stawiane zarówno przez moderatorów, jak i uczestników tych wydarzeń. Choć omawiane zagadnienia przedstawiamy w sposób przystępny, to równocześnie obejmują one materiał poszerzony w stosunku do klasycznej literatury NLP, a nawet w porównaniu ze standardowymi programami szkoleń. Wynika to z dynamicznego rozwoju neuronauk, praktycznych metod wspierania rozwoju oraz zwiększającej się ilości publikacji i innych źródeł na ten temat. Istotną rolę odgrywają tu również nasze własne doświadczenie, odkrycia dokonywane „w działaniu”, inspiracje i wzajemna wymiana w ramach ogólnoświatowej społeczności NLP i NLPt (neurolingwistycznej psychoterapii). Dzięki temu webinary są z jednej strony dobrym wprowadzeniem do neurolingwistycznego programowania , a z drugiej – mogą z nich skorzystać również absolwenci szkoleń NLP, którzy zapoznają się z rozwiniętym w nowy sposób spojrzeniem na znane im już zagadnienia. Zapraszamy do zapoznania się z trzema archiwalnymi nagraniami, a w przyszłości będą dostępne kolejne:

#NLPWebinar #1 – “Od problemu do celu w minutę”

https://event.webinarjam.com/go/replay/245/o82pkcgnt22fx3b0

#NLPWebinar #2 – „Sztuka myślenia pytaniami”

https://event.webinarjam.com/go/replay/247/24lk3uprfn4frzuk

#NLPWebinar #3 „Jak świadomie rozwijać potencjał nieświadomości”

Dodaj komentarz