Od początków NLP, które sięgają połowy lat 70 ubiegłego stulecia, wiele modeli i metod neurolingwistycznego programowania przeniknęło do zróżnicowanych dziedzin wiedzy i ludzkich aktywności. Można je łatwo rozpoznać szczególnie w dyscyplinach stosowanych, jak komunikowanie się, psychoterapia, coaching, zarządzanie i inne aspekty biznesu, edukacja, samorozwój itd. Niezależenie od licznych nieporozumień dotyczących NLP, miliony osób na całym świecie ukończyło szkolenia certyfikacyjne w jego zakresie i stosuje poznane metody w życiu osobistym i zawodowym.

O ile jednak osoby takie mogą następnie z powodzeniem czerpać dalsze inspiracje z literatury NLP, to ci, którzy zaczynają od książek poświęconych tej tematyce napotykają na nie lada wyzwania. Powód? NLP ma charakter przede wszystkim praktyczny, opiera się na doświadczaniu, eksperymentowaniu i uczeniu się poprzez działanie. Dlatego publikacje na jego temat w większym czy mniejszym stopniu odwołują się do takich właśnie doświadczeń referencyjnych, jak je określa Robert Dilts. Czyli takich, które stanowią choćby podstawowy, ale poznany w działaniu system odniesienia dla opisywanych w książkach reguł, pojęć i mechanizmów. Bez możliwości odniesienia ich do swoich wcześniejszych doświadczeń związanych z podstawowym treningiem NLP, lektury poświęconych mu tekstów mogą podsycać zainteresowanie nim, ale także frustrować. Bowiem podobnie jak studiowanie kolejnych opisów pływania bez wejścia w końcu do wody, tak i w tym przypadku NLP bez zanurzenia się w doświadczeniu pozostałoby tylko kwestią dyskusji teoretycznych.

Program jednodniowego warsztatu „NLP w pigułce” powstał właśnie po to, by w formie maksymalnie zwięzłej oprócz niezbędnego wprowadzenia dostarczyć uczestnikom takiego właśnie doświadczeniowego zaplecza. Składają się na niego wybrane techniki NLP, stanowiące próbkę i pokazujące przekrojowo szersze spektrum praktycznej wiedzy wypracowanej przez ten system, oraz arsenału jego metod. Warsztat to także okazja, aby zobaczyć w jaki sposób doświadczeni adepci NLP stosują w działaniu jego narzędzia, a także aby z pierwszej ręki uzyskać wszelkie możliwe odpowiedzi i wyjaśnienia. Kolejna edycja tego warsztatu już w lutym 2023. Polecamy zapoznanie się z jego opisem na  stronie:

NLP W PIGUŁCE

Tagged on:             

Dodaj komentarz