Poniżej podajemy opis tytułowego szkolenia, który dostarczył nam Przemek Turkowski, Certyfikowany Trener NLP, Certyfikowany Psychoterapeuta NLPt i członek Komisji ds. Badań Naukowych Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii. Przemek od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących m.in. pomocy osobom doświadczającym straty i żałoby oraz cierpiącym z powodu zaburzeń potraumatycznych.

 

Cześć, Привіт!

Wraz z grupą przyjaciół z Fundacji Research & Recognition z USA i Wlk. Brytanii, którzy od lat zajmują się pomaganiem osobom cierpiącym z powodu traum i PTSD, postanowiliśmy zorganizować szkolenie, skierowane do ukraińskojęzycznych psychoterapeutek/psychoterapeutów, psycholożek/psychologów i psychiatrów, którzy chcieliby zyskać narzędzia do pracy z traumą.

Mam do was serdeczną prośbę o pomoc w rozprzestrzenieniu tej informacji do osób, które mogą być zainteresowane. Wiem, że większość jest teraz zaangażowana w interwencję kryzysową, ale zapewne w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy nastąpi wysyp PTSD. Chcemy, żeby był to nasz mały wkład w leczenie ran, które zadaje ta wojna. Pod tekstem PL znajduje się także tekst po ukraińsku. Z góry dziękuję wam za pomoc…

Info po polsku:

Protokół Rekonsolidacji Traumatycznych Wspomnień (Reconsolidation of Traumatic Memories Protocol – RTM) to ustrukturalizowana metoda, o skuteczności dowiedzionej badaniami, stosowana m.in. do pomocy ofiarom po 11.09 w NY oraz do pracy z weteranami i weterankami (nie tylko w kontekście traum bojowych ale także traum i nadużyć seksualnych) – z tego obszaru pochodzą badania. Więcej o metodzie i o badaniach na stronie www.wyleczPTSD.pl lub po angielsku http://www.randrproject.org/ .
Szkolenie jest całkowicie darmowe. Odbędzie się na platformie ZOOM w dniach 1,2,3 kwietnia. Poprowadzą je, jako wolontariusze, osoby uczące metody w języku angielskim. Trenerem wiodącym będzie Lisa de Rijk, bardzo doświadczona psychoterapeutka brytyjska. Jeżeli się uda znaleźć odpowiednią osobę postaramy się zapewnić tłumaczenie (liczę na współpracę z uczestnikami). Szkolenie składa się z e-learningu, który poprzedza trwające 2,5 dnia szkolenie. Po szkoleniu uczestnicy muszą przedstawić 2 przypadki z samodzielnej pracy, które są poddawane superwizji. Z naszej strony w szkoleniu jako prowadzący zaangażowało się 11 osób. To umożliwia nam zaproszenie około 44 osób do udziału, ponieważ szkolenie przebiega w taki sposób, że uczestnicy pracujący w parach mają na bieżąco feedback od co-trenerów, co pozwala na znaczne przyspieszenie procesu uczenia się i zapewnia dbałość o wysokie standardy. Liczymy na to, że po uzyskaniu certyfikacji pracujący tą metodą praktycy RTM, będą nam przesyłali dane, które umożliwią dalszą ewaluację skuteczności metody (chodzi o pre i post-test, który sam w sobie jest diagnozą symptomów PTSD).

Na dalszym etapie będziemy szukali wśród uczestników osób/osoby która we współpracy z nami przetłumaczy tekst protokołu oraz przynajmniej najważniejsze komentarze do materiałów jeśli okaże się, że znaczna część uczestników nie posługuje się sprawnie angielskim. Dla osób ze słabszym angielskim przewidujemy opcję połączenia w pary z osobami o wyższym poziomie angielskiego przy części e-learnigowej tak, żeby wzajemnie sobie pomóc przyswoić widzę.

Link do rejestracji na szkolenie:

https://thertmprotocol.com/content.aspx?page_id=4002&club_id=954411&item_id=1666974

 

Pokój i dobro!

Przemek

  1. W razie pytań piszcie proszę na maila lub msg. Będę odpowiadał w miarę możliwości, gdyż oczywiście poza organizowaniem tego wydarzenia pracuję normalnie w gabinecie, więc sami wiecie 😊 …

WERSJA DŁUŻSZA:

Cześć, Привіт!
Разом з групою друзів з Великобританії та США — які вже багато років помагають особам що терплять з причин травми та ПТСР — вирішили організувати навчання спрямоване до україномовних психотерапевтів, психологів, та психіатрів, які хотіли б отримати інструментарій для роботи з травмою.

Протокол Реконструкції Травматичних Спогадів (Reconsolidation of Traumatic Memories Protocol – RTM) – є структурованою методикою, з доказовою ефективністю, яку використовували в тому числі для допомоги жертвам терактів 11.09 в Нью-Йорку, чи у праці з ветеранами (не тільки в контексті воєнних травм, але також і сексуальних зловживань). Більше про методику і про її доказовість можна прочитати на сторінках: www.wyleczPTSD.pl (польською), або http://www.randrproject.org/ (англійською).

Навчання безоплатне. Відбудеться на платформі ZOOM 1,2,3 квітня. Заняття вестимуть англомовні волонтери-практики. Головною тренеркою буде Ліза де Рійк (Lisa de Rijk), досвідчена британська психотерапевтка. Якщо вдасться знайти відповідну особу — постараємось забезпечити переклад (розраховую на співпрацю з учасниками). Перед заняттями в ZOOM передбачається самостійне навчання на інтернет платформі.

Після цього учасники представлять по 2 випадки самостійної праці, які супроводжуватимуться супервізією. З нашого боку, до підготовки та проведення навчання включилось 11 співтренерів-волонтерів, дякуючи чому ми зможемо запросити 44 учасника. Праця відбуватиметься в парах, при постійному зворотньому зв’язку і допомозі від співтренерів, що дозволяє на значне прискорення процесу навчання, та забезпечує його високу якість.

Надіємось, що по завершенні сертифікації, учасники ділитимуться з нами даними зі своїх практик, що дозволить подальшу оцінку та розвиток протоколу RTM (мова йде про пре- та пост- тести, які самі по собі являються діагностичними для симптомів ПТСР).

Деталі реєстрації доступні в пості нижче (з Лізою контакт тільки англійською, зі мною англійською, або польською).

На дальших етапах шукатимемо серед учасників охочих до співпраці, які зможуть перекласти текст протоколу, або принаймні найважливіші коментарі до матеріалів, якщо виявиться, що значна частина учасників не володітимуть англійською на достатньому рівні. Також передбачаємо поділ учасників на етапі навчання на онлайн-платформі таким чином, аби в кожній парі одна особа володіла англійською на вищому рівні, і щоб всі підтримували себе навзаєм та краще присвоювали матеріал.

Посилання на реєстрацію на тренінг:

https://thertmprotocol.com/content.aspx?page_id=4002&club_id=954411&item_id=1666974

Запрошуємо до реєстрації чим-скоріш, для цього — напишіть на електронні скриньки:

Lisa.deRijk@randrproject.com або przemek.turkowski@gmail.com

Миру й добра!

Пшемек

PS В випадку питань прошу писати на електронку або в особисті повідомлення на fb. Старатимусь в міру можливостей відписувати, бо ж, окрім організації цього навчання, працюю нормально в кабінеті, тож самі знаєте:) …

 

Dodaj komentarz