Zapraszamy wszystkich coachów na szkolenie: Mechanizmy psychopatologii i leczenia.
Jest to szkolenie dla psychoterapeutów gościnnie otwarte dla coachów. Zaprezentowana podczas niego wiedza jest istotna dla coachów ze względu na to, że na coaching trafiają również klienci z zaburzeniami psychicznymi.

Szkolenie będzie prowadził mgr Jan Jędrzejczyk, psycholog, psychoterapeuta, Coach MLC, akredytowany coach Izby Coachingu, który o zajęciach mówi tak:
„ Praktycy coachingu pełnymi rękami czerpią z psychologii: zarówno jeśli chodzi o metody i techniki, jak i podporę teoretyczną – rozumienie tego, co dzieje się z klientem w trakcie procesu coachingowego. Najnowsze trendy na świecie coraz mocniej łączą coaching z odkryciami psychologii. W coachingu, jako dziedzinie praktycznej, można znaleźć wiele elementów zaczerpniętych z psychoterapii.Na zajęciach, uczestnicy dowiedzą się, jak powstają zaburzenia psychiczne, jak się je leczy oraz jak postrzega się funkcjonowanie człowieka w głównych podejściach psychoterapeutycznych. Umożliwi to pogłębienie rozumienia procesów psychologicznych mających miejsce także podczas coachingu ”.

Do 31 marca cena promocyjna: 650 zł (zamiast 800 zł)
termin:

8.04.2017 – 14.00 – 18.00 – Mechanizmy psychopatologii cz. 1
9.04.2017 – 10.00 – 14.30 – Mechanizmy psychopatologii cz. 2