Nowy tekst Benedykta Peczko na Blogu Polskiego Instytutu NLP – Wiliam James i jego inspiracje dla NLP – cz.2.

„Możemy myśleć o naszym temacie głównie za pomocą słów, a możemy też o nim myśleć przede wszystkim za pomocą wyobrażeń wzrokowych lub innych (…)” – \
dostępną wiedzę na temat preferencji zmysłowych w procesie spostrzegania i przetwarzania informacji starał się zintegrować w XIX w. Wiliam James.

Dodaj komentarz