Jak rezonować z sobą i z innymi

– Rozmowy na Granicy Milczenia

Nowatorski system komunikacji

z jednostkami, grupami i zespołami

 

Prowadzący: Peter Wrycza, PhD, MA, MP, ESIA

13-14 maja 2023, Warszawa

 

Zajęcia są prowadzone w sali oraz online (hybrydowo)

i tłumaczone na język polski

 

 

Byłem ukrytym skarbem i tęsknie czekałem, aż zostanę odkryty

                                                                                   – Rumi

Jeśli pragniesz:

 • udoskonalić swoją komunikację z innymi – w domu, z przyjaciółmi, czy w pracy;
 • rozwinąć większą swobodę i uważność w relacjach z innymi;
 • osiągnąć większą wewnętrzną spójność i równocześnie większy rezonans z wewnętrznym potencjałem innych ludzi;
 • odkrywać tajniki świadomości grupowej i rozwijać jej możliwości w praktyce –

To ten warsztat jest dla Ciebie. W ciągu dwóch dni:

 • Rozwiniesz uważną obecność w relacjach – zdolność do pozostawania w stałym bliskim kontakcie ze swoim centrum, zachowując pełną wrażliwość na to, co przeżywają inni oraz co wydarza się w waszym wspólnym polu.
 • Doświadczysz w jaki sposób rezonans w Tobie i w innych ożywia głębokie źródło kreatywności, w którym problemy przestają być problemami, a nieoczekiwane wglądy i rozwiązania pojawiają się w sposób naturalny, i pełen radosnej kreatywności.
 • Docenisz potęgę prostych praktyk medytacyjnych, pogłębiających zdolność pozostawania w teraźniejszości, umiejętności słuchania i cieszenia się pogłębionym rezonansem w relacjach z innymi.
 • Odkryjesz potencjał „wewnętrznego tańca” i jego możliwości uwalniania blokad ciała i umysłu, wyzwalania Twojej energii oraz rozwijania uważności – fundamentu relacji opierających się na pozytywnym rezonansie.

Przebieg zajęć:

Podczas każdej sesji naszego programu pokrótce wyjaśnimy podstawowe informacje, zasady i kluczowe procedury, które następnie będziemy integrować podczas ćwiczeń i interakcji.

Gdy rozpoczniemy doświadczanie Porozumiewania się na Granicy Milczenia, indywidualnie i grupowo, będziemy rozwijali pogłębiającą się obecność i otwartość na to, co tu i teraz pojawia się w nas i w naszych relacjach, reagując w najlepszy możliwy sposób podczas kontaktu z drugą osobą, a także w większych podgrupach.

Bez narzucania zbyt sztywnego lub formalnego programu, gdy kierunek poszukiwań wyłania się samoistnie z naszych potrzeb i dążeń, podążamy za nim, krążąc wokół kluczowych tematów, aż do momentu, gdy „sedno sprawy” stanie się jasne.

Coraz bardziej otwieramy się na „wspólną przestrzeń”, w której rozwiązania pojawiają się naturalnie – zarówno dla nas samych, jak i dla grupy.

W centrum naszej uwagi nie znajdują się narzędzia i techniki, lecz dostrajanie niezwykłego instrumentu, jakim jest nasz własny umysł. Nasza praca jest zarówno medytacyjna, jak i poruszająca, ponieważ zmysły, umysł, serce i duch wchodzą w harmonijny rezonans.

 

Główne tematy i punkty programu

Natura ciszy i milczenia

 • Cisza, przestrzeń i czysta świadomość
 • Mowa i milczenie – figura i tło, plan pierwszy i dalszy
 • Cisza – wspólne podłoże, gdzie wszyscy się spotykamy

Potęga ciszy i milczenia

 • Klucz do transformujących i generatywnych rozmów, zarówno z jednostkami, jak i w grupach
 • Cisza jako portal do uważnej obecności, w której sprzeczności rozwiązują się w sposób naturalny
 • Akceptacja tego co odchodzi, tego co jest i tego co przychodzi na „fali rozwoju” – w wymiarze indywidualnym i zbiorowym

Kluczowe aspekty Rozmów na Granicy Ciszy

 • Poznawcze
 • Energetyczne
 • Metaforyczne
 • Domyślne (założenia)
 • Źródło i to, co poza nim

Natura rezonansu

 • Rezonans w nas samych i w relacjach z innymi
 • Wznoszenie się poprzez Rezonans na wyższy poziom istnienia – indywidualnie i w relacjach

Trzy wymiary rozwoju

 • Ja, druga osoba, grupy i systemy
 • Podtrzymywanie i rozwijanie tej wielowymiarowej przestrzeni relacyjnej

Zmienianie świata w fazie kryzysu

 • Budzenie się z…, budzenie się do…
 • Małe kroki zmieniające nasz świat, jeden oddech, jedna rozmowa na raz

 

Harmonogram zajęć:

Dzień 1:

Sesja poranna – 9.30 – 12.45

Rozmowy na Granicy Milczenia – wprowadzenie

Rozmowy na Granicy Milczenia – ćwiczenia w dwójkach

Efektywny dialog – kluczowe wskazówki

Uważna obecność w relacjach

Głębokie słuchanie

 

Przerwa obiadowa – 13.00-14.00

Sesja poobiednia – 14.00 – 17.15

Rozmowy na Granicy Milczenia – kontynuacja

Wprowadzenie do Rozmów na Granicy Milczenia w kręgu

Wieczorna medytacja – 17.30-18.00

 

Przerwa wieczorna – 18.00-19.00

Sesja wieczorna 19.30 – 21.30 (w przybliżeniu)

Taniec wewnętrzny w działaniu, integracja, rundka końcowa

(proszę przynieść ze sobą karimatę, matę gimnastyczną lub koc oraz ubranie nie krępujące ruchów)

 

Dzień 2:

Sesja poranna – 9.30 – 12.45

Medytacja poranna

Rozmowy na Granicy Milczenia w kręgach – kontynuacja

Praktyka i ćwiczenia

 

Przerwa obiadowa – 13.00-14.00

Sesja poobiednia – 14.00 – 17.45

Rozmowy na Granicy Milczenia w kręgach – kontynuacja

Rozmowy na Granicy Milczenia w dwójkach – sesja kończąca

Rozmowy podsumowujące i integrujące

Dalsze perspektywy

Medytacja końcowa

 

Prowadzący – Peter Wrycza, PhD, MCC, MP, ESIA

Jest twórcą prostego, ale głębokiego podejścia do pracy z jednostkami, parami, grupami i społecznościami – Conversations on the Edge of Silence.

Przez ostatnie 45 lat badał warunki wstępne głębokiej transformacji i naturalnego przebudzenia pracując z osobami i grupami w Europie i Azji. Z tej pracy (we współpracy z Janem Ardui) wyłoniło się holistyczne podejście do rozwoju osobistego i organizacyjnego – „The Way of Unfolding”.

Podejście to, będące rodzajem „tantrycznej Advaity”[1], obejmuje naturalne rozwijanie się rzeczy poprzez niezwykłą grę przeciwieństw w ramach głębokiej całości Życia. Praca ta czerpie z syntezy rdzenia tradycyjnej balijskiej mądrości i najlepszych zachodnich praktyk. W przypadku Petera podejście to jest wsparte rozległą medytacją i praktykami samo-rozwijającego się ruchu.

Zaangażowany we wspieranie transformacji i przebudzenia u jednostek i grup, Peter przez ponad 20 lat szkolił, był mentorem, wspierał coachów i liderów w wielu krajach. Jest twórcą głębokiego coachingu transformacyjnego oraz metody Re-Patterning Process – sposobu odkrywania i aktualizacji ukrytych wzorców funkcjonowania w życiu. Posiada najwyższe kwalifikacje w wiodących organizacjach coachingowych, ICF i EMCC, jak również jest certyfikowanym superwizorem.

Peter posiada akademickie wykształcenie w zakresie literatury, nauczania, kreatywności i wyższych stanów świadomości. Jest byłym współpracownikiem Tony’ego Buzana i absolwentem Person Centred Expressive Therapy Institute Nathalie Rogers. Ma duży wkład w rozwój NLP, a jego praca została doceniona w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Maroku, Indonezji, Indiach, Rosji, Kanadzie i USA. Pod koniec lat 1990 trzykrotnie prowadził warsztaty w Polskim Instytucie NLP, poświęcone sztuce modelowania oraz rozwijania sprawności uczenia się i zdobywania nowych umiejętności.

Jego obecne zainteresowania skupiają się wokół stymulowania i wspierania naturalnego Przebudzenia u osób i grup poprzez rozwijanie wewnętrznej energii i świadomości, także poprzez uważne i znaczące konwersacje. Stosuje te zasady również do pielęgnowania „Radykalnej Intymności” w związkach.

Peter jest autorem książki Living Awareness oraz współautorem książek Moksha – A New Way of Life oraz Living in the Spirit, napisaną wspólnie z Luh Ketut Suryani, profesor psychiatrii z Udayana University na Bali. Współautor książki When Performance Meets Alignment, z Janem Ardui, czołowym belgijskim trenerem NLP. Współpracował z założycielem „innerdance”, Pi Villarazą, przy pisaniu Innerdance Journey.

Jest założycielem Nirarta Centre for Living Awareness na Wyspie Bali – inspirującego miejsca, gdzie spotyka się Wschód i Zachód, gdzie ludzie mogą się zmieniać, uczyć i rozwijać razem, pogłębiając wewnętrzną świadomość. Kiedy nie naucza na arenie międzynarodowej, Peter pracuje w Nirarta Center, prowadząc odosobnienia, seminaria, pisząc i ciesząc się życiem na Bali.

Pochodzi z Norfolk w Anglii i ma mieszane, polskie, włoskie i angielskie pochodzenie. Oprócz angielskiego, Peter mówi po francusku, włosku, niemiecku i indonezyjsku.

[1] Advaita (dosłowne tłumaczenie z Sanskrytu – bezdwójnia) to pogląd w filozofii indyjskiej, który głosi niedualistyczne (trans-dualistyczne czy ponad-dualistyczne) spojrzenie na rzeczywistość. W tym ujęciu, niezliczone podziały, dwoistości i sprzeczności nie istnieją na wyższym poziomie poznania i istnienia, łącząc się w niepodzielną całość, choć w świecie zjawiskowym przejawiają się w niezliczonych przeciwstawnych formach.

 

Opłaty

Do 30 kwietnia – 1650 PLN

Po 30 kwietnia – 1950 PLN

W ostatniej chwili (po 10 maja) – 2250 PLN

Wpłaty na konto:

PerfectCircle Sp. z o.o.

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Numer rachunku 72 1140 2004 0000 3002 7963 1540

 

Rejestracja

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać na adres: info@perfectcircle.pl

Telefon: +48 694 003 846

Dodaj komentarz