Ta część zajmuje się dalszymi praktycznymi sposobami osiągania wzniosłych uczuć i stanów sprzyjających zdrowiu. Udziela także wskazówek, co robić, by owe doznania były nie tylko przelotnymi zdarzeniami, ale aby stały się integralnym elementem naszego stanu podstawowego, jak określa go Robert Dilts. Do tego potrzebna jest odpowiednia przebudowa sieci neuronalnych, co prowadzi do trwałej przemiany, jak z kolei proces ten określają Daniel Goleman i David Richardson. Proponowane ćwiczenia mają więc służyć trenowaniu „neuronalnych mięśni”, by tym razem użyć metafory stosowanej przez Ricka Hansona. Temu właśnie służą metody werbalne i niewerbalne opisywane w tekście, w tym m.in. „taniec i śpiew zdrowia”, „autogimnastyka” (samouzdrawiający ruch) i inne. Wszystkie one to narzędzia neuroplastyczności świadomie kierowanej, czyli celowemu tworzeniu nowych „obwodów w mózgu” (to znowu Rick Hanson) sprzyjających zdrowiu. Cały tekst dostępny jest tutaj: https://econlp.eu/blog/jak-radzic-sobie-w-czasach-epidemii-i-innych-kryzysow-cz-3/

Dodaj komentarz