Dnia 25 czerwca 2016 rozpoczyna się 18 edycja kursu Mistrz Praktyk NLP.

photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3 kopia2

Pozwala on poznać zaawansowane metody wprowadzania zmian w obszarze przekonań, wartości, tożsamości i misji. Jest to naturalna kontynuacja rozwoju wiedzy i umiejętności nabytych podczas kursów Praktyk NLP.
W wielu przypadkach posiadanie określonych zasobów i umiejętności nie wystarcza do realizacji celów i satysfakcjonującego życia. Mistrz NLP odpowiada na pytania, dlaczego tak się dzieje i dostarcza praktycznych środków pozwalających usunąć nieuświadamiane sobie wcześniej przeszkody.

Kurs na poziomie Mistrza Praktyka przeznaczony jest dla osób posiadających certyfikat Praktyka NLP. Uczestnicy, którzy kończą tego rodzaju szkolenie (wraz z ewaluacją w ostatniej części kursu), uzyskują stopień Mistrza Praktyka NLP potwierdzony certyfikatem nadającym międzynarodowe uprawnienia do oficjalnego stosowania zaawansowanego NLP w swojej pracy zawodowej (szkolenie spełnia standardy ilościowe i tematyczne określone przez International Association for NLP – IANLP, a certyfikat jest objęty akredytacją EA NLPt).

Zajęcia odbywają się podczas 10 zjazdów od 25 czerwca 2016 do 17 lutego 2017 r.

Atrakcyjna cena w przedpłacie do 15 maja 2016 r.

Więcej informacji znajduje się tutaj.