Rozmowa dotyczy m.in. tego, że rozwój osobisty może trwać do końca życia, jeśli tylko będziemy stymulować potencjał, jaki posiadamy. Możemy to robić na różne sposoby, najlepiej łącznie. Aktywność fizyczna, dbałość o relacje, odkrywanie i realizacja swoich pasji – to niektóre tematy pojawiające się w rozmowie. Są one dyskutowane jako elementy składające się na tzw. „neuroplastyczność kierowaną”, czyli świadome i celowe wykorzystywanie zdolności systemu nerwowego do ciągłego wzbogacania swoich sieci neuronalnych. Na poziomie subiektywnym odpowiada temu stałe podnoszenie jakości swojego życia.

Nagranie jest bezpłatne i dostępne jest tutaj.