Psychoterapeutyczna superwizja grupowa odbywa się w ramach czwartego roku obecnej edycji Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, ale jest również dostępna dla absolwentów dawniejszych edycji, którzy potrzebują uzupełnić godziny superwizji wymagane do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapii lub gromadzące godziny rozwoju zawodowego potrzebne do przedłużenia certyfikatu wydanego przez PSNLPt. Mogą z niej skorzystać również inne osoby pozostające w szkoleniu lub prowadzące samodzielną praktykę psychoterapeutyczną.

Terminy zajęć superwizji w roku akademickim 2019/2020:

  1. 5-6.10.2019 (20 godzin)
  2. 7-8.03.2020 (20 godzin)
  3. 23-24.05.2020 (20 godzin)

Koszt jednego dnia superwizji: 300 zł

Oferta specjalna dla stałych klientów PINLP nie uczestniczących w Studium NLPt – 250 zł za jeden dzień

Oferta specjalna dla certyfikowanych absolwentów SNLPt, którzy gromadzą godziny dotyczące doskonalenia zawodowego wymagane do przedłużenia certyfikatów: 200 zł za jeden dzień

Oferta specjalna dla absolwentów SNLPt, którzy uzupełniają godziny superwizji wymagane do ECP (po zaostrzeniu kryteriów w EAP): 150 zł za jeden dzień