Serdecznie zapraszamy na warsztat z „Panoramy społecznej”, który poprowadzi Benedykt Peczko. Panorama społeczna to model NLP opracowany przez Lucasa Derksa. Jest to metoda przeznaczona do pracy nad relacjami w których jesteśmy. Pozwala im się przyjrzeć, nabyć większą świadomość ich roli i wpływu na nasze życie, a także korygować, tak, żeby były bardziej konstruktywne. Wszystko to przy wykorzystaniu charakterystycznych dla NLP prostych, skutecznych metod opartych na reprezentacjach zmysłowych. Wśród metod, które niewątpliwie były inspiracją dla tego modelu można wymienić psychoterapię Gestalt i podejście systemowe.
Panorama społeczna to metoda, która jest doskonałym uzupełnieniem warsztatu osób pracujących w charakterze psychoterapeutów i coachów, ale jest przede wszystkich doskonałym narzędziem rozwoju osobistego pozwalającym lepiej radzić sobie w codziennych relacjach.

 

Tagged on: