Rozpoczynamy już we wrześniu. Atrakcyjna cena w przedpłacie tylko do końca lipca 2016r.

photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3 kopia2

Kurs na poziomie Mistrz Praktyk przeznaczony jest dla osób posiadających certyfikat Praktyk NLP. Uczestnicy, którzy kończą szkolenie (wraz z ewaluacją w ostatniej części kursu), uzyskują stopień Mistrza Praktyka NLP, potwierdzony certyfikatem nadającym międzynarodowe uprawnienia do oficjalnego stosowania zaawansowanego NLP w pracy zawodowej. Szkolenie spełnia standardy ilościowe i tematyczne określone przez International Association for NLP – IANLP, a certyfikat ma akredytację EA NLPt.

Osoby, które ukończyły kurs Praktyk NLP w innej szkole niż PINLP muszą przejść rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą posiadaną wiedzę i umiejętności.

Jeśli:

  • posiadasz certyfikat Praktyk NLP i pragniesz kontynuować swoją edukację w zakresie NLP,
  • chcesz pogłębić swoje kompetencje w zakresie NLP i wzbogacić je o metodologię wprowadzania zmian na wyższych poziomach funkcjonowania,
  • zauważasz, że mimo narzędzi modyfikujących zachowania i umiejętności napotykasz na trudności związane z ograniczającymi przekonaniami,
  • chcesz wprowadzić większą harmonię w obszarze Twoich wartości i ról oraz nauczyć się jak pomagać osiągnąć to innym,
  • chcesz pełniej uświadomić sobie swoją misję życiową i zawodową,

to kurs Mistrz Praktyk umożliwi Ci realizację tych celów.

Zajęcia to 10 zjazdów od 17 września 2016 do 12 marca 2017 r.

Atrakcyjna cena w przedpłacie do 31 lipca 2016 r.

Zapisy: Pobierz i wypełnij Formularz zgłoszeniowy na Mistrza NLP 2016 i prześlij go na adres: biuro@econlp.com.