Psychoterapeutyczna superwizja grupowa jest realizowana w ramach trzeciego roku obecnej edycji Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, ale jest również dostępna dla absolwentów dawniejszych edycji, którzy potrzebują uzupełnić godziny superwizji wymagane do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapii. Mogą z niej skorzystać również inne osoby pozostające w szkoleniu lub prowadzące praktykę psychoterapeutyczną.
Terminy zjazdów w tym roku akademickim:
1. 8-9.06.2019
2. 29-30.06.2019
Koszt za jeden dzień superwizji: 300,- zł
Oferta specjalna dla certyfikowanych absolwentów SNLPt, którzy gromadzą godziny dotyczące
doskonalenia zawodowego wymagane do przedłużenia certyfikatów: 200,- zł za jeden dzień.
Oferta specjalna dla absolwentów SNLPt, którzy uzupełniają doświadczenie własne wymagane do
ECP: 150,- zł za jeden dzień

Tagged on: