Organizatorem wydarzenia jest Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Z przyjemnością informujemy, że w tym roku w Komitecie Naukowym Konferencji zasiada laureatka nagrody „Skrzydła za dbałość o standardy
coachingu”, przyznanej przez środowisko coachów – Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF, EMCC– dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik!

Link do wydarzenia znajdziesz tutaj.