22.04.2017 odbyła się konferencja „Pogranicza coachingu i psychoterapii” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Progres Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegentami były, między innymi, osoby związane ze Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii Polskiego Instytutu NLP, coachowie, a także psychoterapeuci pracujący w podejściu neurolingwistycznej psychoterapii.

Dla osób, które nie mogły wziąć udziału w wydarzeniu udostępniamy prezentacje, które zostały użyte w trakcie wystąpień:

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik –  „Coaching a psychoterapia – podobieństwa i różnice”,
mgr Jan Jędrzejczyk –  „Motywacja w coachingu i psychoterapii”.