Każdy nowy wynalazek, każda technologia i nowa wiedza otwierają też nowe możliwości i równocześnie niosą ze sobą pewne zagrożenia. Media nie są w tym względzie wyjątkiem, niemniej to one wywierają obecnie na ludzkie życie wyjątkowo rozległy i znaczący wpływ. I to od najmłodszych lat człowieka. Niestety, w wielu aspektach wpływ ten jest daleki od tego, co powszechnie się uważa np. na temat dostępu do informacji, „okna na świat”,  teleedukacji, rozrywki itp. Wpływ mediów finansowanych w lwiej części przez reklamodawców i innych sponsorów jest obliczony na oczekiwaną przez nich coraz większą kontrolę myśli, wyborów, decyzji i działań służącą np. celom komercyjnym. „Teoria spiskowa”? Nic podobnego, to konkretne praktyki opisywane przez samych sprawców tego procederu. W nowym wpisie na naszym blogu znajdują się dane na ten właśnie, zwykle pozostający w cieniu temat. Są tam także odnośniki do źródeł dla dociekliwych. Świadomość i wiedza o poruszanych w tym tekście kwestiach są niezbędne do lepszego dbania o higienę psychiczną własną i naszych dzieci. Jest to tym bardziej istotne, że jak wykazują badania naukowe, skutki kształtowania przez media m.in. sposobów odżywiania się, stylów życia, uzależniania się pod wpływem mediów od produktów, w tym od używek, ma charakter bardzo długoterminowy. Pociąga to za sobą następstwa zdrowotne i społeczne, które trudno nawet oszacować. Wpis jest dostępny pod adresem: https://econlp.eu/blog/inne-oblicze-mediow/

Dodaj komentarz