Już się ukazał numer czerwcowy, a w nim rozmowa Renaty Dziurdzikowskiej-Arendt z Benedyktem Peczko  na temat „Kim jest syn, a kim córka?”. W tekście omawiane są podobieństwa i różnice sytuacji, w których znajdują się ojcowie, gdy rodzi im się syn oraz gdy rodzi się córka. Jest tu mowa o możliwych pułapkach wychowawczych i jak sobie z nimi radzić. Podane są przykłady, które mogą być inspiracją dla każdego rodzica.