To całościowe, czteroletnie szkolenie podyplomowe dla osób z wykształceniem wyższym. Uczy jak stosować modele i metody NLP w kontekście pracy z pacjentami. NLPt to całościowy i autonomiczny system psychoterapii, którego podstawową ideą jest praca zorientowana na cel przy szczególnym uwzględnieniu komunikacji niewerbalnej oraz zrozumienia wewnętrznych psychicznych procesów.

Dowiedz się więcej na naszej stronie.

Tagged on: