Mimo licznych udogodnień technicznych i usprawnień komunikacji, ilości zadań i wyzwań zawodowych wcale nie ubywa. Nowe technologie informatyczne, możliwość pracy zdalnej i inne współczesne wynalazki z jednej strony wiele ułatwiają, ale z drugiej jeszcze bardziej zwiększają presję czasu, rywalizację i konieczność wykonywania większej ilości pracy w tej samej jednostce czasu. Zwiększa się także ilość i intensywność relacji międzyludzkich oraz wynikających z tego problemów interpersonalnych. Wszystko to rodzi przedłużający się stres oraz przesyt nawet najbardziej lubianą pracą. Koncepcja wypalenia zawodowego zrodziła się w wyniku obserwacji i badań dotyczących osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną i medyczną. W ich przypadku stwierdzono bowiem najwięcej czynników prowadzących do wypalenia (zakres odpowiedzialności za innych, obciążenia emocjonalne, sytuacje kryzysowe itd.). Wkrótce okazało się jednak, że z podobnymi wyzwaniami, choć w różnej skali, muszą radzić sobie także przedstawiciele wszystkich zawodów związanych z dużą ilością kontaktów międzyludzkich, przeciążeniem zadaniami, pośpiechem czy podlegających permanentnym ocenom. Aby skutecznie przeciwdziałać wypaleniu, potrzebna jest niezbędna wiedza na temat jego mechanizmów, a następnie sposobów radzenia sobie z nim. Najnowszy wpis na naszym blogu otwiera cykl poświęcony temu właśnie zagadnieniu: https://econlp.eu/blog/syndrom-wypalenia-zawodowego-i-jak-mu-przeciwdzialac-cz-i/

Dodaj komentarz