Wielu osobom wypalenie zawodowe wydaje się nieuniknionym etapem, wcześniej czy później „dopadającym” każdego. I to niezależnie od charakteru pracy oraz jej atrakcyjności. Jeśli rzeczywiście tak się dzieje, to przyczyną są często niewłaściwe proporcje między aktywnością zawodową a życiem osobistym. Praca może łatwo zacząć zajmować  za dużo miejsca, pochłaniać zbyt wiele energii i uwagi, spychając na margines inne ważne aspekty ludzkiego życia. Raczej nie wystarczy czasu na realizowanie wszystkich swoich pozazawodowych pasji i aktywności, niemniej warto wiedzieć, które z nich pełnią kluczową rolę dla zachowania odpowiedniej równowagi i przeciwdziałania wypaleniu. To im właśnie poświęcona jest ostatnia część tytułowego artykułu. Z jednej strony tekst wyjaśnia, dlaczego nie musimy mieć „wyrzutów sumienia”, gdy np. realizujemy zainteresowania – wydawałoby się – zbędne z punktu widzenia kariery i nieprzydatne dla zwiększania produktywności. Z drugiej – wskazuje na zróżnicowane formy aktywności, które znajdują się w polu szczególnego zainteresowania badaczy zajmujących się przeciwdziałaniem wypaleniu i są przez nich rekomendowane. Zapraszamy do lektury: https://econlp.eu/blog/syndrom-wypalenia-zawodowego-i-jak-mu-przeciwdzialac-cz-iii/

Dodaj komentarz