Zajęcia zapoznają praktycznie z podstawowymi narzędziami hipnozy oraz wyjaśniają
zasady ich stosowania zarówno w ramach tzw. „hipnozy formalnej” (prowadzonej w
oparciu o kontrakt obejmujący ten rodzaj pracy), jak i „nieformalnej” (gdy elementy
hipnozy są łączone „przy okazji” z innymi formami oddziaływań, także podczas
przy okazji „zwykłej” konwersacji). Na program szkolenia składają się metody wprowadzania w
trans, rodzaje transu hipnotycznego, struktura sesji hipnoterapii, zasady budowania i
przekazywania sugestii hipnotycznych, aktywowanie nieświadomych zasobów
podczas stosowania hipnozy i wspomaganie procesów samoregulacji pacjenta oraz
wiele innych praktycznych zagadnień związanych z tą formą pracy. W szkoleniu mogą
uczestniczyć również coachowie, którzy posiadają wyższe wykształcenie z
psychologii, pedagogiki, medycyny lub dziedzin pokrewnych.

Cena za trzydniowy warsztat to 1500,- zł, do 3 IX promocyjna cena 1200 zł.
Dla absolwentów PINLP i Szkoły MLC – 20% zniżki.

Zgłoszenia prosimy kierować:

biuro@econlp.com

Dodaj komentarz