O zasadach kształcenia psychoterapeutów można przeczytać w artykule Benedykta Peczko, „Psychoterapia – nauka stosowana i sztuka. O rozwoju zawodowym, który nigdy się nie kończy.”

9c3tmxwqjq-jamie-taylor

 

Podyplomowe kształcenie psychoterapeutów obejmuje co najmniej cztery lata (1200 godz.), a program oprócz teorii i metodologii danego podejścia zawiera także podstawy psychopatologii, diagnozy psychologicznej i psychiatrycznej, zagadnienia etyczne, podstawowe informacje o głównych nurtach psychoterapii, superwizję i psychoterapię własną oraz staż kliniczny i praktykę w zakresie psychoterapii…

Zapraszamy do lektury!

Tagged on: