Promocja!

„Psychoterapia XXI wieku. Więcej niż metoda”

26.00

Prezentujemy polskiemu czytelnikowi kolejny już tytuł znanego autora Lawrence LeShana, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami nad pracą terapeutyczną. Osobiste poglądy i doświadczenia LeShana stają się inspiracją do własnych poszukiwań i refleksji czytelnika, a autor tej książki występuje w roli przewodnika i mentora na ścieżce psychoterapii.

Opis

Prezentujemy polskiemu czytelnikowi kolejny już tytuł znanego autora Lawrence LeShana, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami nad pracą terapeutyczną. Osobiste poglądy i doświadczenia LeShana stają się inspiracją do własnych poszukiwań i refleksji czytelnika, a autor tej książki występuje w roli przewodnika i mentora na ścieżce psychoterapii i to niezależnie od podejścia terapeutycznego prezentowanego przez odbiorcę. Z jego wskazówek skorzystają jednak także terapeuci uzależnień, pedagodzy, lekarze (szczególnie psychiatrzy i lekarze domowi), psychologowie, konsultanci, trenerzy, coache i wszyscy, którzy profesjonalnie zajmują się pomaganiem.
Mimo, iż LeShan nie wyraża tego bezpośrednio, jego książka jest napisana w duchu profesjonalnego NLP. Czasem nawet posługuje się podobnymi pojęciami – np. „mapy świata” lub ideami – np. dopasowania metody i stylu pracy do indywidualności klienta; albo – modelowania zachowań i postaw klienta przez własny przykład; czy też – przyjęcia tzw. „meta-perspektywy” i „meta-pozycji” w stosunku do różnych podejść terapeutycznych, czyli wyjścia poza ograniczenia przyjętych przez nie teorii i założeń.
LeShan w przejrzysty, przystępny i pozbawiony żargonu technicznego sposób przekazuje czytelnikowi najbardziej uniwersalne przesłania NLP, przedstawione tu stricte w ramach sztuki pomagania. Liczne przykłady z życia autora, opisy przypadków, ćwiczenia, potoczysty styl, humor i równocześnie elokwencja LeShana urozmaicają lekturę jego książki i czynią ją nie tylko pożyteczną, ale też prawdziwie przyjemną. Tekst ten można uznać za swego rodzaju zawodowy testament autora, napisany po ponad 45 latach jego pracy w charakterze psychoterapeuty i psychologa eksperymentalnego w jednej osobie. LeShan prezentuje – z konieczności – swój osobisty (lecz bardzo otwarty i obszerny) punkt widzenia na psychoterapię, zakorzeniony w zachodniej tradycji duchowej, choć czerpie również przykłady z systemów wschodnich. Jego podejście nie narzuca jednak czytelnikowi jakiegoś sformalizowanego systemu wierzeń i nie ma charakteru konfesyjnego. Odzwierciedla raczej głębię myśli autora, który potrafi widzieć szersze tło kulturowe psychoterapii zachodniej oraz jej korzeni.

Informacje dodatkowe

Wymiary 20 × 14 cm