Praktyk NLP edycja letnia 2018 (Practitioner of NLP)

Edycja 59

Zaletą edycji letniej jest skondensowana forma zajęć zawarta w trzech intensywnych blokach zajęć – w ciągu jednego miesiąca realizujemy program, który w przypadku standardowego Praktyka NLP trwa pół roku.

Praktyk NLP to całościowe szkolenie certyfikacyjne, które spełnia wymogi ilościowe i tematyczne International Association for NLP.

Kurs ten rozwija i poszerza perspektywy w życiu zawodowym i osobistym. Uczy efektywnego modelu komunikowania się oraz technik umożliwiających rozwój umiejętności pomocnych w biznesie, profesjonalnej pomocy i samorozwoju.

Korzyści z udziału w kursie Praktyk NLP 

 1. Doskonalenie komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym oraz budowanie dobrych relacji z ludźmi.
 2. Nauczenie się panowania nad własnymi emocjami.
 3. Zdobycie umiejętności wyznaczania  i realizowania swoich celów.
 4. Rozwijanie umiejętności motywowania siebie.
 5. Odkrywanie i aktywowanie swojego potencjału.
 6. Rozwinięcie nowego, bardziej wspierającego podejścia do radzenia sobie z wszelkimi przeciwnościami losu.
 7. Poznanie klucza do podejmowania efektywnych decyzji.
 8. Twórcze i… jeszcze bardziej twórcze myślenie.
 9. Poznanie schematów działania ludzkiej psychiki.
 10. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
 11. Uzyskanie certyfikatu Praktyka NLP, nadającego międzynarodowe uprawnienia do oficjalnego stosowania NLP w pracy zawodowej. Szkolenie spełnia standardy ilościowe i tematyczne określone przez International Association for NLP (IANLP). 
 12. Osoby posiadające Certyfikat Praktyka NLP mają możliwość kontynuowania swojego szkolenia w ramach kursu Praktyka NLP na poziomie zaawansowanym (Practitioner of NLP Advanced) lub/i na poziomie
  Mistrz NLP (NLP Master Practitioner)

Dla kogo

Jeśli:
 • stajesz przed coraz to nowymi wyzwaniami, którym niełatwo podołać wobec rosnących oczekiwań otoczenia, tempa życia, zachodzących zmian itp.,
 • zauważasz, że Twoje kompetencje zawodowe potrzebują wsparcia umiejętności „miękkich”, a posiadana przez Ciebie wiedza specjalistyczna nie wystarcza do efektywnej współpracy z innymi, rozwiązywania problemów międzyludzkich, radzenia sobie ze stresem itp.,
 • stawiasz na rozwój i czerpiesz satysfakcję z pracy nad sobą, poszukujesz metod odkrywania własnego potencjału, efektywnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie z emocjami,
 • należysz do grupy zawodowej, w której szczególnie istotne jest efektywne komunikowanie się z innymi oraz stosowanie wiedzy psychologicznej w praktyce,
 • czytasz o NLP, słyszysz różne opinie na jego temat, lecz pragniesz osobiście poznać tę metodę, doświadczyć jej w działaniu i wypróbować w praktyce,
to to szkolenie jest dla Ciebie.

Forma zajęć

Celem kursu jest angażowanie uczestników w realne działanie i przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu NLP. Dlatego kurs odbywa się w małych grupach i w większości składa się z ćwiczeń grupowych i indywidualnych, dyskusji, demonstracji metod w działaniu i innych aktywności.

Przy każdej nauczanej technice, masz możliwość zaobserwować jej stosowanie przez doświadczonego trenera, a następnie sprawdzić jej działanie samodzielnie oraz przećwiczyć ją z inną osobą pod opieką prowadzącego.

Dbając o to, by przekazywać wiedzę i umiejętności z możliwie różnych perspektyw, by spełnić oczekiwania różnych osób, zajęcia prowadzone są przez trenerów, posiadających doświadczenia z różnych obszarów – coachingu, psychoterapii, biznesu, nauki itp.

Co wyróżnia Polski Instytut NLP i nasze szkolenia

Na polskim rynku rozwoju osobistego aktywnie działamy od 1991r,  upowszechniając profesjonalną wiedzę i kompetencje z zakresu NLP i innych form praktycznej psychologii oraz ich  skuteczne i etyczne wykorzystanie.

Jako jedyna organizacja w Polsce posiadamy akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii (EA NLPt).

Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy prowadzić certyfikacyjne kursy NLP  zgodne z programem International Association for NLP.

Jako jedni z pierwszych w Polsce zaczęliśmy prowadzić certyfikacyjne kursy NLP.

Dotychczas:
 • zorganizowaliśmy ponad 50 edycji kursu Praktyk NLP,
 • przeszkoliliśmy ponad 3000 osób,
 • przeprowadziliśmy ponad 10 000 godzin szkolenia.
 • średnia ocen naszych szkoleń przez uczestników – 5,6/6

Traktujemy NLP jako skuteczne narzędzie pomocne w rozwoju osobistym oraz w pracy zawodowej. Zarówno oferowane programy, jak i nasza kadra, spełniają najwyższe międzynarodowe standardy (określone m.in. przez International Association for Neuro-Linguistic Programming – IANLP oraz European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy – EANLPt). Dbamy o to by NLP było profesjonalnym narzędziem, wykorzystywanym w odpowiednich celach.

Program

I. Wprowadzenie do NLP i sztuka komunikowania się, cz. I. Komunikacja niewerbalna (20 godz.)

Porozumienie bez słów? Czy to możliwe? Pierwszy moduł zapoznaje z podstawowymi założeniami, metodami i modelami NLP, które dotyczą budowania relacji i porozumiewania się. Pozwala również sprawdzić, jak mowa ciała wpływa na jakość naszej komunikacji, szczególnie w trakcie tzw. „trudnych rozmów”.

II. Sztuka komunikowania się, cz. II. Komunikacja werbalna oraz wyznaczanie i realizacja celów (20 godz.)

W trakcie drugiego modułu uczestnicy wzbogacają swoje umiejętności komunikowania się, poznając i trenując posługiwanie się językiem mówionym. Przysłowie głosi, że „język jest źródłem nieporozumień”. Niniejszy moduł uczy, jak unikać tych nieporozumień, rozwija umiejętność aktywnego słuchania, zadawania pytań, osiągania porozumienia i kierowania rozmową. Ponadto uczy w jaki sposób ustalać swoje cele tak, by zwiększać szansę ich osiągnięcia. Poza tym uczestnicy uczą się zastosowania modelu efektywnego kierowania w kontekście zarządzania, negocjacji, wspierania rozwoju, czy pomocy psychologicznej.

III. Zarządzanie wewnętrznymi zasobami i rozwijanie kreatywności (20 godz.)

Moduł trzeci odkrywa przed uczestnikami bogactwo narzędzi wspierających rozwój inteligencji emocjonalnej oraz kontrolowania swojego stanu wewnętrznego, szczególnie w sytuacjach, kiedy jest to szczególnie potrzebne. Uczy, w jaki sposób przygotować się do trudnych i wymagających wydarzeń poprzez budowanie dostępu do swoich mocnych stron oraz radzenie sobie z negatywnymi, blokującymi doświadczeniami z przeszłości.

IV. Modelowanie kompetencji. Efektywne strategie myślenia i działania (20 godz.)

Podczas tego modułu uczestnicy odkryją swoje strategie postępowania i nauczą się je odkodowywać tak, by mieć nad nimi większą świadomą kontrolę i je doskonalić. Poznają również „strategie geniuszy”, czyli gotowe, odkodowane strategie osób odnoszących sukcesy w swoim działaniu.  Pozwoli im to stosować strategie geniuszy w ich codziennym życiu. Zwiększają one skuteczność myślenia i działania każdego, kto z nich korzysta. Jak się okazuje geniusze to m.in. ci, którzy harmonijnie łączą możliwości swojego świadomego i nieświadomego umysłu.

V. Trans-formacja – aktywowanie nieświadomego potencjału (20 godz.)

W tej części szkolenia uczestnicy odkryją, że zmiana może odbywać się na różnych poziomach naszej świadomości, czyli również w podświadomości oraz nieświadomości. Nauczą się podstaw wprowadzania w trans, a także wykorzystywania naturalnych stanów transu. Podczas modułu uczestnicy poznają także techniki pomagające wzmacniać swoje mocne strony, jak i sposoby radzenia sobie z konfliktami, niepożądanymi zachowaniami i lękiem. 

VI. Świadomość i nieświadomość w procesie zmian (20 godz.)

„Najlepsze, co możesz dla siebie (i dla innych) zrobić, to odzyskać swobodną komunikację i przepływ pomiędzy twoją świadomością i nieświadomością” (Brian Alman). Zadaniem modułu VI jest właśnie nauczyć Cię, jak to robić, by pełniej wykorzystywać nieświadomy potencjał w kreatywnym rozwiązywaniu problemów i realizacji celów.

VII. Integracja i ewaluacja (10 godz.)

Ewaluacja integruje materiał i umiejętności rozwinięte podczas całego kursu. Zapoznaje z całościowym modelem zbierania informacji, rozpoznawania stanu obecnego klienta oraz jego stanu pożądanego. Uczestnicy opanowują umiejętność formułowania celu oraz opracowywania konkretnych sposobów i strategii jego realizacji.

Terminy

Moduł Termin
Blok I Wprowadzenie do NLP i sztuka komunikowania się, cz. I. Komunikacja niewerbalna

Sztuka komunikowania się, cz. II. Komunikacja werbalna oraz wyznaczanie i realizacja celów

6-9 sierpnia 2018r.
Blok II Zarządzanie wewnętrznymi zasobami i rozwijanie kreatywności

Modelowanie kompetencji. Efektywne strategie myślenia i działania

20-23 sierpnia 2018r.
Blok III Trans-formacja – aktywowanie nieświadomego potencjału

Świadomość i nieświadomość w procesie zmian

Integracja i ewaluacja

27-31 sierpnia 2018r.
Łączna długość szkolenia: 130 godz.

Inwestycja i zgłoszenia

Cena w przedpłacie do 6.07.2018 4.900,-zł
Cena podstawowa 5.200,-zł
Jesteś studentem, nauczycielem lub pracownikiem placówki edukacyjnej? Sprawdź naszą ofertę specjalną.

Zapraszamy na dzień otwarty 

Jeśli myślisz o udziale w kursie Praktyk NLP, chcesz nas poznać lub po prostu ciekawi Cię tematyka NLP, zapraszamy na dzień otwarty, który poprowadzi Benedykt Peczko!

Odbędzie się on 21 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 w Warszawie przy ul. Niedzielskiego 2E lok. 12

Prosimy o zgłoszenia mailowe chęci uczestnictwa w dniu otwartym na adres: biuro@econlp.com

Formy płatności:

 1. Jednorazowa wpłata całej kwoty.
 2. Płatność w ratach – aby poznać szczegóły skontaktuj się z nami.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie wpłaty zgodnie z wybraną formą płatności.

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie całościowej wpłaty lub pierwszej raty oraz dostarczenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, który dostępny jest drogą elektroniczną poprzez adres: biuro@econlp.com .

Szczegółowe zasady uczestnictwa zamieszczone są w Regulaminie szkoleń otwartych PINLP.

Zgłoszenia mailowe chęci uczestnictwa prosimy kierować na adres: biuro@econlp.com.

O rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o numerze 2.14/00146/2016, w związku z czym osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie Praktyk NLP mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uwaga: Osoby, które są aktualnie w psychoterapii lub mają potrzebę jej odbycia, powinny decydować się na udział w szkoleniu dopiero po zakończeniu procesu psychoterapeutycznego (minimalny czas, który powinien upłynąć to 3 miesiące).

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu „Praktyk NLP” (Practitioner of NLP).
Szkolenie można kontynuować w ramach kursu Praktyk NLP -kurs zaawansowany (Practitioner of NLP Advanced).