Zapisy

By zgłosić się do udziału w Studium NLPt:

  1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
  2. Na adres biuro@econlp.com prześlij wypełniony formularz, dyplom ukończenia studiów (kopia), CV.
  3. Wpłacić jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł brutto.
  4. Po otrzymaniu ww. dokumentów sekretariat PINLP skontaktuje się, by umówić rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się z udziałem dwóch przedstawicieli kadry dydaktycznej PINLP i trwa ok. 1 godzinę.
  5. Po uznaniu Twojej kandydatury w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej wpłać należność za I rok kursu. Możesz tego dokonać  w jednym z dwóch wymienionych niżej wariantów.
    • Jednorazowa, całościowa wpłata – w tym przypadku prosimy o dokonanie przelewu na nasz numer konta, który można znaleźć w zakładce kontakt.
    • Podzielenie opłaty na raty, w tym celu proszę skontaktować się z biurem (biuro@econlp.com) w celu stworzenia indywidualnego planu ratalnego.