Terminarz

I rok

 

Zajęcia Termin I Termin II
Inauguracja 08.04.2017 w trakcie ustaleń
Podstawy Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii 08.04.2017 w trakcie ustaleń
Mechanizmy psychopatologii i leczenia 08/09.04.2017 w trakcie ustaleń
Praktyk NLP
Wprowadzenie do NLP i sztuka komunikowania się, cz. I Komunikacja niewerbalna 28/29.01.2017 9/10.09.2017
Sztuka komunikowania się, cz. II Komunikacja werbalna oraz wyznaczanie i realizacja celów 11/12.02.2017 23/24.09.2017
Zarządzanie wewnętrznymi zasobami 11/12.03.2017 14/15.10.2017
Modelowanie kompetencji. Efektywne strategie myślenia i działania 25/26.03.2017 28/29.10.2017
Trans-formacja – aktywowanie nieświadomego potencjału 8/9.04.2017 18/19.11.2017
Świadomość i nieświadomość w procesie zmian 20/21.05.2017 2/3.12.2017
Integracja i ewaluacja 24.06.2017 16.12.2017
Praktyk NLP zaawansowany
Sztuka wywierania wpływu 9/10.09 2017 w trakcie ustaleń
Programowanie zmiany 23/24.09.2017 w trakcie ustaleń
Style poznawcze i filtry percepcji 7/8.10.2017 w trakcie ustaleń
Ewaluacja 4/5.11.2017 w trakcie ustaleń
Relacyjne aspekty pomagania i zjawiska w psychoterapii – m.in. kontrakt, relacja terapeutyczna, przeniesienie, przeciw-przeniesienie, opór itp. 12/14.05.2017 w trakcie ustaleń
Psychoterapia grupowa 8-9.06.2017
i
30.06-01.07.2017
w trakcie ustaleń
Kolokwium zaliczeniowe 30.06.2017 w trakcie ustaleń
II rok
Zajęcia Termin I
Metody diagnozy w psychologii klinicznej 2-3.09.2017
Diagnoza psychiatryczna i podstawy psychopatologii (DSM – IV, ICD 10)  27.01.2018
Podstawy farmakoterapii i jej łączenia z psychoterapią  28.012018
Mistrz Praktyk NLP
Linia czasu i przekonania 13-14.01.2018
Wartości i ich systemy 3-4.02.2018
Wartości i inteligencja emocjonalna 3-4.03.2018
Zastosowanie linii czasu do zmiany emocji i przekonań 17-18.03.2018
Emocje, tożsamość, role 7-8.04.2018
Tożsamość, misja i wizja przyszłości 28-29.04.2018
Modelowanie cz. I 12-13.05.2018
Modelowanie cz. II 26-27.05.2018
Integralne narzędzia zmiany 9-10.06.2018
Ewaluacja 30.06-01.07.2018
Kolokwium zaliczeniowe 30.06.2018
Rok III

 

Zajęcia Termin
Zintegrowane pole NLP         1.09.2018
Psychoterapia osób z rozpoznaniem psychozy i innych głębokich zaburzeń         2.09.2018
Hipnoza i hipnoterapia       14-16.09.2018
Etyka w psychoterapii       29.09.2018
Techniki stosowane w pracy z diadami i rodzinami      13-14.10.2018
Psychoterapia grupowa
  1. 24-25.11.2018
  2. 5-6.01.2019
  3. 9-10.02.2019
  4. 9-10.03.2019
  5. 6-7.04.2019
  6. 26-28.04.2019
  7. 11-12.05.2019
Superwizja grupowa  11-12.05.2019
15-16.06.2019
Rok IV
Zajęcia Termin
Superwizja grupowa 5-6.10.2019
Interwencje kryzysowe 26 – 27.10.2019
Praca z osobami po doświadczeniu traumy 29.11 – 1.12. 2019
Praca ze stratą i żałobą 25-26.01.2020
Wybrane kierunki psychoterapii – podejście psychoanalityczne 15.02.2020
Wybrane kierunki psychoterapii – terapia systemowa 16.02.2020
Superwizja grupowa 28-29.03.2020
Wybrane kierunki psychoterapii – terapia ericksonowska 4.04.2020
Wybrane kierunki psychoterapii – Gestalt

—————————————————————————

Psychosomatyka

5.04.2020

—————————–

15-16.05.2020

Wybrane kierunki psychoterapii – terapia poznawczo-behawioralna 17.05.2020
Superwizja grupowa 6-7.06.2020
Kolokwium zaliczeniowe 7.06.2020
Egzamin końcowy (wewnętrzny) W trakcie ustaleń