Piotr Pawłowski

Psychoterapeuta, trener i coach Polskiego Instytutu NLP. Pracownik Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów specjalizacji „Psychoterapia” oraz psychoterapię w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikaty Praktyka i Mistrza NLP uzyskane w Polskim Instytucie NLP oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) i Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii. Jest afiliowanym trenerem NLP – certyfikat wydany przez Polski Instytut NLP oraz Österreichisches Trainingszentrum für Neuro-Linguistisches Programmieren. Ukończył dwuletni kurs z zakresu wspierania rozwoju psychologicznego ludzi przy Ośrodku „Synapsis”. Szkolił się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR – dwa stopnie), interwencji kryzysowej a obecnie od dwu lat w szkoleniu z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Psychoterapię i coaching prowadzi od 2003 roku. Najczęściej pracuje z osobami stojącymi w obliczu zmian życiowych (np. koniec studiów, zmiana pracy, podjęcie nowych ról społecznych lub zawodowych, żałoba) oraz z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych i afektywnych.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii.

W Polskim Instytucie NLP prowadzi kursy certyfikacyjne Praktyk i Mistrz NLP oraz zajęcia specjalistyczne w Studium NLPt. Prelegent i uczestnik specjalistycznych konferencji. Autor publikacji naukowych z zakresu psychologii.