Janina Węgrzecka-Giluń

Psychoterapeuta, trener i coach Polskiego Instytutu NLP. Specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, certyfikowany Praktyk i Mistrz NLP (certyfikaty Polskiego Instytutu NLP). Ukończyła wydział Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej oraz ponad 1500 godzin szkoleniowych w następujących dziedzinach: Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Działań Twórczych, Hipnozy i hipnoterapii oraz dodatkowo licznych warsztatów doskonalących umiejętności pracy psychologicznej z osobami pozostającymi w kryzysie osobistym i zawodowym.

Od 10 lat prowadzi psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową w podejściu neurolingwistycznym oraz integracyjnym, w terapii wykorzystuje również hipnozę terapeutyczną. Pracuje z osobami znajdującymi się kryzysie, cierpiącymi na nerwice, fobie, depresję, uwikłania w toksyczne relacje i uzależniające związki, traumy dzieciństwa, będące na zakręcie swojego życia (strata pracy, brak sensu i celu życia, niskie poczucie wartości itp.). Jako psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia pracuje również z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych (nikotynizm, leki, alkohol, narkotyki) oraz uzależnionymi behawioralnie (nałogowy hazard, pornografia, Internet, zakupoholizm, kompulsywne jedzenie itp.) we współpracy ze specjalistycznymi placówkami oraz lekarzem psychiatrą. Prowadzi psychoterapię także dla członków rodzin osób z problemem uzależnień oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Prowadzi również coaching osobisty (life coaching), którego celem jest diagnozowanie działań i zachowań blokujących rozwój osobisty i zawodowy oraz ich przebudowa w kierunku modeli nastawionych na sukces. Oferuje też coaching pedagogiczny dla rodziców nastolatków pomagający rozpoznać ich potrzeby i problemy – szczególnie zachowania ryzykowne podejmowane w okresie dorastania, przyjrzeć się pełnionym rolom rodzicielskim, kierunkom i kryzysom wychowawczym.

W Polskim Instytucie NLP prowadzi kursy certyfikacyjne Praktyk i Mistrz NLP oraz szkolenia specjalistyczne. Realizatorka i autorka warsztatów z zakresu treningu grupowego, rozwoju osobistego, radzenia sobie ze stresem i kryzysami życiowymi, pracy z traumą, zaburzeń psychosomatycznych. Prowadzi również zajęcia mające na celu zwiększanie dobrostanu życia psychicznego poprzez dokonywanie rekonstrukcji swojego dzieciństwa, a także zajęcia dla osób pragnących zwiększać swoje umiejętności w osiąganiu celów i budowaniu optymalnej dla nich perspektywy życia osobistego i zawodowego.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii.  

Redaktor naczelna miesięcznika Remedium poświęconego profilaktyce problemowej i promocji zdrowia psychicznego skierowanego do psychologów, pedagogów i terapeutów uzależnień, a także rodziców nastolatków z grup ryzyka.

Autorka licznych artykułów z zakresu pomocy psychologicznej i terapii uzależnień zamieszczanych na portalach internetowych poświęconych uzależnieniom oraz w miesięczniku Remedium. Autorka publikacji „Przewodnik dla rodziców nastolatków – Internet i nałogowy hazard”, wydanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2012 r. Współpracuje z Wydziałem Psychologii UW prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych.