Jan Jędrzejczyk

Psycholog, psychoterapeuta, coach certyfikowany w podejściu wielopoziomowym i akredytowany przez Izbę Coachingu, doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek psychologia, specjalizacja Psychoterapia. Posiada certyfikaty Praktyka i Mistrza NLP uzyskane w Polskim Instytucie NLP (spełniające wymagania European Association for NLPt), Praktyka Beyond NLP, Praktyka Integral Eye Movement Therapy. W sumie około 1000 godzin szkoleń z różnych metod wspierania rozwoju i pomagania w rozwiązywaniu problemów.

Korzysta z metod coachingu wielopoziomowego (Multi-Level Coaching), neurolingwistycznej psychoterapii, podejść poznawczo-behawioralnych tzw. trzeciej fali, hipnozy, panoramy społecznej i innych. W pracy zależy mu na prawdziwych i trwałych zmianach u klientów, dlatego też opiera ją o podstawy naukowe.

W coachingu pracuje m.in. z ulepszaniem własnej efektywności, wzmacnianiem pewności siebie, budowaniem determinacji do osiągania celów, dbaniem o równowagę życiową, ograniczaniem stresu i planowaniem kariery.

Od 2011 pracuje z klientami prywatnie. Doświadczenie zdobywał w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego, na oddziałach psychiatrycznych: Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o., Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.