Emilia Suszka

Psychoterapeuta i superwizor w SNLPt. Posiada Certyfikaty Psychoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia NLPt, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP). Odbyła również szkolenia z zakresu terapii schematu.

Jest certyfikowanym trenerem NLP, prowadziła liczne szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego w całej Polsce, m.in. dla osób przewlekle chorych oraz dla rodziców, których dziecko urodziło się z wadą genetyczną. Jako trener współpracowała z Fundacją Marka Kamińskiego, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i wieloma organizacjami pozarządowymi.

Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychoedukacji, skierowanych głównie do młodych rodziców. Jest także współautorką książki „Nadzieja dla serc – poradnik dla małych i dużych”. Jest to poradnik psychologiczny skierowany do rodziców dzieci z wadami serca.

Od dziesięciu lat prowadzi psychoterapię osób dorosłych, zajmuje się głównie terapią depresji, zaburzeń lękowych, pomocą w kryzysach życiowych. W swojej pracy stosuje zarówno metody z zakresu neurolingwistycznej psychoterapii,  jak i terapii schematu.

Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy), Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, gdzie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.