Dorota Dyjakon

Dorota Dyjakon doktor psychologii, dyrektor Instytutu Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, psychoterapeuta posiadający certyfikat Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP), psychoterapię prowadzi od 1988 roku zajmując się problemami uzależnień, dorosłymi dziećmi alkoholików, pracą z traumą chroniczną (complex trauma) oraz terapią ofiar i sprawców przemocy domowej, prowadzi także warsztaty rozwijające i wzbogacające umiejętności psychologiczne. Jest autorką książek: Przemoc, terapia, zadośćuczynienie (2010), Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i Zmiana (2014), Przemoc domowa. Czy można wybaczyć i być razem? (2016) oraz wielu artykułów na temat przemocy interpersonalnej i terapii. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji prezentująca swój dorobek w postaci referatów oraz warsztatów doskonalących umiejętności prowadzenia psychoterapii. Uczestniczyła także w wielu seminariach i warsztatach doskonalących umiejętności pracy z traumą. Organizatorka wielu międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych pracy z traumą interpersonalną. Od 1991 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz współpracuje z wieloma ośrodkami zajmującymi się psychoterapią, m.in. Instytut Psychologii Zdrowia, Wrocławskie Centrum Zdrowia, Polski Instytut NLP. Członek Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Badań nad Traumą oraz Work with Perpetrators European Network. Szkoli i prowadzi superwizję dla psychoterapeutów pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy domowej. Studentów uczy: psychologii klinicznej, podstaw psychoterapii, psychopatologii małżeństwa i rodziny.