Benedykt Peczko

Kierownik merytoryczny Studium NLPt i współautor programu Studium. Założyciel i dyrektor Polskiego Instytutu NLP. Absolwent kierunku Psychologia na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego).

Od 1985 r. prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, a od 1991 r. prowadzi coaching osobisty oraz organizuje i prowadzi warsztaty, treningi i kursy głównie na temat możliwości zastosowań praktycznej psychologii i psychoedukacji w różnych dziedzinach życia i pracy. Obecnie prowadzi terapię indywidualną i par dla ludzi dorosłych.

Certyfikowany psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapii – ECP). Prezes i superwizor Polskiego Stowarzyszenia NLPt. Reprezentant Europejskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii (EA NLPt) na Polskę. Z ramienia EANLPt jest ekspertem (grandparenting officer) weryfikującym kwalifikacje osób stosujących terapię NLPt i ubiegających się o ECP. Od 2005 r. uczestniczy w pracach nad projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty i reprezentuje PS NLPt w Polskiej Radzie Psychoterapii. Certyfikowany superwizor PFP.  Członek Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Współzałożyciel Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi.

Certyfikowany Trener NLP (Erickson University International – Kanada, Österreichisches Trainingszentrum für NLP). Absolwent i organizator pionierskich w Polsce kursów certyfikacyjnych w zakresie NLP, realizowanych wg standardów Institute for Integrative Communication w Monachium (potwierdzonych przez German Association for Neuro-Linguistic Programming oraz International Association for NLP). Współautor programów Praktyk i Mistrz NLP w PINLP. Prowadził kursy certyfikacyjne Praktyk i Mistrz NLP w PINLP, a także w Chorwacji i Rumunii.

Współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (w przeszłości również z Uniwersytetem im. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie). Autor wielu publikacji popularyzujących wiedzę na temat psychoterapii, komunikacji międzyludzkiej, szeroko rozumianej profesjonalnej pomocy psychologicznej i metod samorozwoju.