Wybrana literatura NLP

Wprowadzenia
 1. Richard Bandler, John Grinde,: Z żab w księżniczki. GWP, 1993.
 2. Steve Bavister, Amanda Vickers: NLP w praktyce czyli sztuka kształtowania przyszłości. Wyd. EDGARD, 2010.
 3. Sue Knight: NLP – to, co najważniejsze. Petit, 1999.
 4. Joseph O’Connor, John Seymour: Wprowadzenie do NLP. Zysk i S-ka, 1995.
 5. Benedykt Peczko: Neurolingwistyczne programowanie – mity i fakty. Nowiny Psychologiczne 2003 Nr 2, s. 37-58.
 6. Wolfgang Walker: Przygoda z komunikacją. GWP, 2001.
Rozwiązywanie problemów, wyznaczanie celów oraz rozwijanie umiejętności ich realizacji
 1. Harry Alder: NLP – umiejętność realizowania marzeń. Ravi 1997.
 2. Harry Alder, Beryl Heather: NLP w 21 dni. Rebis 2000.
 3. Steve Andreas, Charles Faulkner: NLP- nowa technologia osiągania sukcesów. Wydawnictwo Helion 2006.
 4. Judy Bartkowiak: NLP w ćwiczeniach. Wydawnictwo Edgard 2014.
 5. Leslie Cameron Bandler, David Gordon, Michael Lebeau: Know how. GWP 1992.
 6. Robert Dilts, Stephen Gilligan: The Hero’s Journey. Crown House Publishing 2009.
 7. Ted Garratt: NLP zwycięzców. Sportowy trening umysłu i ciała. Wydawnictwo Helion 2009.
 8. Susanne Haag: NLP w ćwiczeniach, Ravi 2004.
 9. Pat Hutchinson, David Molden: Genialne NLP. Myśl i działaj jak człowiek sukcesu. Wydawnictwo Helion 2008.
 10. Anthony Robbins: Nasza moc bez granic. Medium 1997.
Psychoterapia i zagadnienia kliniczne
 1. Connirae i Steve Andreas: Serce umysłu. GWP, 1995
 2. Steve Andreas: Przebudowa twojego Ja. Metamorfoza, 2002.
 3. Richard Bandler, John Grinder: Patterns of Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, Vol. 1-2. Meta Publications, 1975.
 4. Richard Bandler, John Grinder: Trance-Formations. NLP and the Structure of Hypnosis. Real People Press, 1981.
 5. Richard Bandler, John Grinder: Reframing – NLP and the Tranformation of Meaning. Real People Press, 1982.
 6. Richard Bandler: Umysł – jak z niego wreszcie skorzystać. CKL, bdw
 7. Richard Bandler, John Grinder: Struktura magii. Cz. 1 i 2. One Press, 2008.
 8. Richard Bolstad: Resolve. A New Model of Therapy, Crown House Publishing, 2002.
 9. Leslie Cameron Bandler: W niewoli uczuć. GWP, 1992
 10. Louis Cozolino: Why Therapy Works. Using our Minds to Change our Brains. W.W. Norton and Company, 2015.
 11. Lucas Derks: Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludźmi. GWP.
 12. Robert Dilts, Tim Hallbom, Suzi Smith: Przekonania – ścieżki do zdrowia i dobrobycia. Metamorfoza, 2005.
 13. Dilts R.: Od przewodnika do Inspiratora. Wydawnictwo PINLP, 2006.
 14. Robert Dilts, John Grinder, Richard Bandler, Judith DeLozier: NLP. Struktura ludzkiego doświadczenia. One Press, 2006.
 15. David Gordon: Therapeutic Metaphors: Helping Others Through the Looking Glass, Meta Publications, 1978.
 16. Richard Gray: About Addictions: Notes from Psychology, Neuroscience and NLP, LuLu Press 2008
 17. Richard Gray: (2011c), Transforming Futures: The Brooklyn Program Facilitators Manual, Lulu Press 2011.
 18. Richard Gray: Interviewing and Counseling Skills: An NLP Perspective. Lulu Press, 2011
 19. L. Michael Hall i inni: The Structure of Personality. Modeling “Personality” Using NLP and Neuro-Semantics. Crown House Publishing, 2006.
 20. L. Michael Hall, Shelle Rose Charvet (red.): Innowacyjne NLP. Przewodnik na trudne czasy. Zysk i S-ka, 2011.
 21. Huflejt – Łukasik M., Peczko B.: Neurolingwistyczna psychoterapia. W: Grzesiuk L., Suszek H.: Psychoterapia – szkoły i metody. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wyd. ENETEIA, 2011, s. 299-323.
 22. Tad James, Wyatt Woodsmall: Terapia linii czasu. Trwała i szybka zmiana osobowości. Wyd. Sensus, 2011.
 23. Stephen Lankton: Practical Magic: A Translation of Basic NLP into Clinical Psychotherapy. Crown House Publishing, 1980.
 24. Ian McDermot, Joseph O’Connor: NLP i zdrowie. Zysk i S-ka, 2000
 25. Ian McDermot, Wendy Jago: NLP – terapia krótkoterminowa. GWP, 2006
 26. Benedykt Peczko: Neurolingwistyczne programowanie w profesjonalnej pomocy psychologicznej.  Remedium 2003 Nr 7-8 (125-126).
 27. Benedykt Peczko: Neurolingwistyczne programowanie a neuro-lingwistyczna psychoterapia cz. I, Remedium 2012, nr 5 (231), s. 22-23 .
 28. Benedykt Peczko: Neurolingwistyczne programowanie a neuro-lingwistyczna psychoterapia cz. II, Remedium 2012, nr 7/8 (233/234), s. 58-60.
 29. Benedykt Peczko: Neurolingwistyczne programowanie a neuro-lingwistyczna psychoterapia cz. III, Remedium 2012, nr 10 (236), s. 22-23.
 30. Benedykt Peczko: Neurolingwistyczne programowanie a neuro-lingwistyczna psychoterapia cz. IV, Remedium 2012, nr 12 (238), s. 22-23.
 31. Peter Schütz, Siegrid Schneider-Sommer, Brigitte Gros: Theorie und Praxisder Neuro-Linguistischen Psychotherapie. Taschenbuch, 2001.
 32. Lisa Wake: Neurolinguistic Psychotherapy – A Postmodern Perspective (Advancing Theory in Therapy). Routledge, 2008.
 33. Lisa Wake, Richard Gray, Frank Bourke: Kliniczna skuteczność NLP i NLPt. Analiza badań. Zysk i S-ka, 2013.
 
Wybrane artykuły poświęcone badaniom naukowym nad terapeutyczną skutecznością metod NLP
 1. Bigley, J., Griffiths, P.D., Prydderch, A., Romanowski, C.A., Miles, L., Lidiard, H. & Hoggard, N. (2010). Neurolinguistic programming used to reduce the need for anaesthesia in claustrophobic patients undergoing MRI. The British Journal of Radiology, 83, 113-117.
 2. Dietrich, A. M. (2000). A Review of Visual/Kinesthetic Disassociation in the Treatment of Posttraumatic Disorders: Theory, Efficacy and Practice Recommendations. Traumatology 6(2): 85-107.
 3. Genser-Medlitsch M., Schütz P. (2004). Czy neurolingwistyczna psychoterapia jest efektywna? Nowiny Psychologiczne, 1, 23-47
 4. Gray, R.M. (2002). The Brooklyn Program: Innovative Approaches to Substance Abuse Treatment. Federal Probation Quarterly, 66, 9-16.
 5. Guy, K., & Guy, N. (2003). The fast cure for phobia and trauma: evidence that it works [Electronic Version]. Human Givens Publishing Limited. Retrieved from http://www.hgi.org.uk/archive/rewindevidence.htm.
 6. Koziey, P. W. and G. L. McLeod (1987). Visual-Kinesthetic Dissociation in Treatment of Victims of Rape. Professional Psychology: Research and Practice 18(3): 276-282.
 7. Ojanen M. i inni (2004). Solution form therapy – results of NLP-based psychotherapy. Helsinki: Mielikirjat.
 8. Stipancic M., Renner W., Schütz P., Dond R. (2010). Effects of Neuro-Linguistic Psychotherapy on psychological difficulties and perceived  quality of life. Counselling and Psychotherapy Research, Vol. 10, pp.39-49.
 9. Witt, K. (2008). Neuro-Linguistic-Psychotherapy (NLPt) treatment can modulate the reaction in pollen allergic humans and their state of health. International Journal of Psychotherapy, 12, 50-60.
 10. Zacharia C., Reiner M., Schütz P. (2015). Evidence-Based Neuro Linguistic Psychotherapy: A Meta-Analysis. Psychiatria Danubina, Vol. 27, No. 4, pp. 355–363.